Gå til sidens hovedinnhold

Banken kan gjøre deg til gjeldsslave

Finansekspert forstår ikke norske banker.

Finansekspert Gunnar Torgersen, partner i Holbergfondene, forstår lite av norske bankers utlånspolitikk. Han mener en langt større andel boliglånskunder burde hatt fastrentelån.

Tall fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kun én prosent av norske lånekunder har bundet boligrenten lenger enn fem år. 91 prosent har flytende rente.

- Kombinert med rekordhøy gjeldsgrad to ganger disponibel inntekt er nordmenn svært sårbar overfor raskt stigende renter. På tross av at man kan binde boliglånsrenten i ti år under det nivået Norges Bank har definert som normalrente, sier Torgersen til NA24.

Bankene kan få trøbbel
Han er overrasket over at norske banker ikke «pusher» fastrentelån i større grad.

- Dersom renten stiger tre prosentpoeng vil en stor gruppe lånekunder havne i trøbbel. Det betyr at også bankene får ett problem. Vi synes det er rart at norske banker tilsynelatende ikke tar nok hensyn til denne risikoen, sier Torgersen.

Ti år med unormal lav rente
I forrige ukes Holberggraf som sendes ut til mediene illustrerer Torgersen sin bekymring (se bilde).

Som grafen viser ligger 10 års fastrente i øyeblikket rett i overkant av fem prosent nominelt (gjelder snitt av landets 20 største banker).

- Ifølge Norges bank er «normal» boliglånsrente cirka 5,5 prosent. Med andre ord, Norges bank ber lånekunder flest ta høyde for normalrenten. Vi er enig med Norges bank og mener både banker og lånekunder i større grad bør utnytte at man nå kan binde renten i ti år til en lavere rente enn normalrenten, sier Torgersen.

Nær null margin på fastrentelån
- Er forklaringen at bankene tjener mer på lån med flytende rente?

- Tallene viser at bankene i øyeblikket har nær null margin på fastrentelån. Fundingkostnadene i markedet er nå cirka 4,5 prosentpoeng for femårsfunding. Det er omtrent samme tilbudet bankene gir på fem års fastrentelån. Marginen er altså høyere på lån med flytende rente. Men jeg vil tro at fordelene ved å kunne «binde» en kunde til seg i fem år eller mer er forretningsmessig gunstig, sier Torgersen.

Finnes ikke fasitsvar
- Fastrentelån kan være en smart løsning for mange, spesielt med det lave rentenivået vi har i dag, men erfaringsvis så velger nordmenn å la rentene flyte., sier informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnB Nor til NA24.

Hun understreker at DnB Nor verken pusher fast eller flytende rente, men lar kunden selv velge.

- Når vi vurderer en lånesøknad så tar vi høyde for en renteøkning på mellom fire og fem prosent, og vår erfaring er at kunder med boliglån i dag har gode buffere i økonomien til å tåle renteøkninger, sier hun.

Må selv avgjøre
I Nordea blir både fastrentelån og flytenderente diskutert i en låneprosess.

- Vi krever at kunden skal kunne tåle fem prosentpoeng økning i rentene. Det er for å ta nettopp høye for en fremtidig høyere rentenivå enn i dag. En viktig del av rådgivningen til kunden er å skape bevisthet omkring hvilke rentekostander kunden kan leve med, men til slutt er det kunden kunden selv som må ta den endelige avgjørelsen, sier informasjonssjef i Nordea Thomas Sevang.

To skoler skaper usikkerhet
Assisterende direktør Rolf Mæhle i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) mener det er to «skoler» når det gjelder fastrentelån.

- Noen mener fastrentelån er å ta høyere risiko enn flytende rente fordi det som regel er slik at renter og inflasjon/lønnsvekst beveger seg i samme retning. De mener høyere flytende rente følges av høyere lønnsvekst, hvilket setter lønnstakeren bedre i stand til å håndtere de økte renteutgiftene. Den andre «skolen» ser på fastrente primært som en likviditetsforsikring, det vil si at de låser inn sine nominelle lånekostnader. Det er jo fornuftig for låntakere med en stram økonomi som ser at en renteøkning på x antall prosentpoeng vil innebære privatøkonomiske utfordringer, sier Mæhle.

Han mener denne uenigheten skaper usikkerhet blant både lånekunder og bankrådgivere. Dette kan være en av forklaringene på hvorfor fastrenteandelen er lav i Norge sammenlignet med en del andre land.

FNOs husholdningsundersøkelser har avdekket at folk flest kan for lite om hvordan et fastrentelån prises og fungerer.

Myter om fastrente
- Det er mange myter om fastrentelån som gjør at interessen er lavere enn den ellers ville vært. Her må bankene ta sin del av ansvaret, sier Mæhle.

Han er enig med Torgersen i at andelen med rentebinding er for lav i forhold til den gjeldsgraden mange har.

- Men jeg synes ikke bankene skal pushe fastrentelån på kundene. Bankene bør derimot sørge for at de har gode lånetilbud med både fast og flytende rente og gi kundene god informasjon om hva det innebærer å velge det ene fremfor det andre. Særlig det at det er mulig å kombinere fast og flytende rente. På denne måten gi kundene et riktigst mulig beslutningsgrunnlag, sier Mæhle.

FNO-direktøren mener bør vekk fra «hva som lønner seg», og over på hva som er best for deg og din økonomi på kort og lang sikt.

- Bankene bør også få bedre frem at fastrentelån er mer fleksibelt enn mange tror, sier Mæhle.

Ifølge finansportalen.no er dette de beste rentetilbudene i øyeblikket (fastrente og flytende)

Tallene gjelder et boliglån på to millioner kroner med sikkerhet innen 60 prosent, nedbetaling over 25 år.

Kommentarer til denne saken