Gå til sidens hovedinnhold

Bankene dekker ikke tapene

Terra-Gruppen og sparebankene nekter å dekke kommunenes svimlende tap.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

- Det er feil å kreve at Terra-Gruppen og sparebankene nå skal garantere for ytterligere midler til Terra Securities ASA. En slik garanti ville være i strid med de prinsipper for god forvaltning av betrodde midler som kjennetegner det norske sparebankvesenet.

NA24 - din næringslivsavis

Det sier styreleder i Terra-Gruppen Gabriel Block Watne i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Les mer:
Halvorsen: - Terra må ta ansvaret
Stoltenberg: - Helt uholdbart

Han mener Terra Securities har vist vilje til å finne en løsning med kommunene og strukket seg langt i sine løsningsforslag.

Les også: Alt om kommunesmellen

- Ingen løsning
- Muligheten for å komme frem til en løsning med kommunene har falt bort etter at Kredittilsynet har varslet at de vil trekke Terra Securitites konsesjoner, sier Block Watne.

Terra Gruppen består av 78 lokale sparebanker som forvalter lokale verdier for innskytere og lokalsamfunnet. Gruppen har drevet investeringstjenestevirksomhet gjennom et eget juridisk selskap Terra Securities ASA.

- Terra Gruppen taper meget store verdier som følge av konkursen i Terra Securities ASA. Kundene i Terra Securites ASA har inngått sine avtaler med dette selskapet, ikke med eierbankene eller deres felles selskap Terra Gruppen AS, sier Block Watne.

- Når muligheten til å komme til en løsning mellom Terra Securities og kommunene nå har falt bort, kan ikke eierbankene ta ansvar eller skyld for den beklagelige situasjon de fire nordlandskommunene og andre kunder i Terra Securities nå er kommet opp i.

Slått Konkurs
Terra Securities ble onsdag offisielt slått konkurs av Oslo Byfogdembete. Den samlede gjelden til det skandaliserte meglerfimaet er på drøyt 601 millioner kroner, går det frem av kjennelsen.

I konkursboet må kommunene stille seg i kø, og har ikke høyeste prioritet. Blant de prioriterte kravene i et konkursbo er skatter og avgifter, lønn til ansatte (bortsett fra daglig leder) samt lønn til bostyrer.

De fire kriserammede nordlandskommunene risikerer nå å tape hele 350 millioner kroner.

TV 2 Nyhetskanalen:Se intervju med NA24s nyhetsredaktør Sigvald Sveinbjørnsson om hvordan kommunene skal få dekket tapet.Trykk på videovinduet under.

198559

Les også:
Tror ikke pengene er borte
Pengene tapt for alltid

Terra Securities mottok tirsdag ettermiddag forhåndsvarsel fra Kredittilsynet om tilbakekalleles av selskapets konsesjoner. Onsdag morgen vedtok Terra-Gruppen å begjære oppbud i meglerhuset Terra Secruities. Virksomheten stoppet med umiddelbar virkning. 70 ansatte står uten jobb.

Etter det NA24 kjenner til ble det kjent sent i går kveld at konsesjonen ble trukket. Da hadde nemlig Kredittilsynet notifisert sparebankenes meglerhus om at hele grunnlaget for drift i selskapet var revet bort.

TV 2 Sumo: Terra-toppene risikerer tiltale

I Kredittilsynets pressemelding onsdag morgen, via Oslo Børs, heter det at Terra Securities etter Kredittilsynets vurdering av opplysningene så langt i saken, har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk i forbindelse med utførelse av investeringstjenester til kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik.

- Når Kredittilsynet etter en grundig gjennomgang konstaterer flere og alvorlige brudd på kravene til god og riktig informasjon, er vi nødt til å reagere strengt på dette, skriver direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet, og legger til:

- Hensynet til framtidige kunder i verdipapirmarkedet er en hovedbegrunnelse for at Kredittilsynet nå varsler tilbakekalling av konsesjonene for Terra Securities.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen