Gå til sidens hovedinnhold

Bankene har mindre å hente på sparepengene dine

Nordmenn kan stort sett deles i to. Noen tjener på følgene av finanskrisen, mens andre betaler.

Har du boliglån er du fremdeles med på å betale for finanskrisen. For nordmenn uten lån er situasjonen en helt annen.

Bankenes utlånsmargin (forskjellen mellom bankenes utlånsrente og pengemarkedsrenten) falt riktignok til 2,04 prosent, men er likevel høyere enn den var før finanskrisen startet, viser ferske tall fra Statsistisk sentralbyrå (SSB).

Høyere rente for boliglånskunder
Sommeren 2007 var differansen mellom pengemarkedsrenten og bankenes utlånsrente kun 0,25 prosent. I dag er differansen 1,00 prosentpoeng (se tabell nederst).

- Bankene er nødt til å ta høyere rente enn før fordi de selv betale mer for penger enn tidligere. Faktisk koster bankenes funding i snitt ett prosentpoeng mer enn pengemarkedsrenten. Det høye nivået skyldes i hovedsak finanskrisen og dens følger, sier kredittanalytiker Pål Ringholm i First Securities.

Det betyr at norske boliglånstakere i praksis er med på å betale for usikkerheten og økte risiko finanskrisen påførte pengemarkedene.

Innskuddskunder vinner
Men noens død er andres brød ifølge Ringholm.

- Mange boliglånskunder betaler en høyere rente takket være finanskrisen. Men vinnerne er innskuddskundene. Før krisen hadde bankene en meget god margin på innskudd. Krisen har gjort at det nå er kamp om disse midlene, sier Ringholm.

Med andre ord: Alle andre forhold like så får innskuddskunder bedre rente nå enn de ville gjort dersom finanskrisen aldri hadde oppstått.

Bankene funder sikre boliglån billigere
Når det gjelder boliglån så understreker Ringholm at bankene henter billigere funding for godt sikrede boliglån.

- Derfor er det ikke helt riktig av SSB å fokusere på forskjellen mellom pengemarekdsrenten og bankenes utlåsnrenter. De burde heller se på rentemarginen som er forskjellen mellom bankens rente til publikum og kostnaden til bankens innlån, sier Ringholm.

Han mener det er uproblematisk at bankene har større marginer enn tiden før finanskrisen.

- Ønsker samfunnet at bankene skal bidra med utlån må vi akseptere at de får betalt for å ta risiko, understreker han.

Sender «finanskriseregningen» videre
Ringholm får støtte for sitt syn av kredittanalytiker Gunnar J. Torgersen i Holbergfondene:

- Bankene må øke sin inntjening i lys av større tap og økende usikkerhet. At de gjør dette ved å øke sin utlånsmargin burde ikke sjokkere noen, og må sies å være fornuftig, sier Torgersen.

Han tror lånekunder først kan vente bedre lånebetingelser når verden normaliseres og usikkerheten knyttet til tap på bankens balanse reduseres.

- Oppsummert kan du si at norske boliglånskunder i dag betaler en rente som ligger høyere enn normalt. Dette er på en måte «finanskriseregningen» som bankene sender videre til sine kunder, sier Torgersen.

Les Are Slettans kommentar: Gjedrems «håndbok»

HTML EMBED
1. juli 2007 1. juli 2008 11. august 2009 24. februar 2010
Norges Banks styringsrente 4,50 5,75 1,25 1,75
Boliglånsrenten* 5,10 6,85 3,10 3,30
Pengemarkedsrenten 4,85 5,55 1,80 2,30
Differanse boliglånsrente/ styringsrente 0,60 1,10 1,85 1,55
Differanse pengemarkedsrenten/ boliglånsrente 0,25 1,30 1,30 1,00
*Snittrente 20 største banker
Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken