Gå til sidens hovedinnhold

Banker taper på boliglån

Norske banker taper på å låne ut penger. Det får konsekvenser.

Tre måneders pengemarkedsrente (NIBOR) ble mandag 21. november notert til 3,26 prosent opp fra 3,03 prosent fem dager tidligere.

Bankenes finansieringskostnader har dermed økt med 7,6 prosent på få dager. Mange norske banker taper nå penger på utlån. Ikke bli overrasket dersom banken din hever rente i tiden som kommer.

Taper på å låne ut
- Vi har ikke hatt diskusjoner om ny renteheving nå, men følger som vanlig med på utviklingen i innlånsprisene våre og den generelle konkurransen i markedet, sier informasjonsdirektør i DNB Thomas Midteide, men legger kjapt til:

- I dagens marked er innlånskostnadene for mange banker høyere enn det kundene betaler i boliglånsrente.

Innskudd og lån
Alle banker har en blanding mellom innskudd og annen funding. Sparebankene har tradisjonelt hatt høy innskuddsdekning, mens storbankene har tradisjonelt hatt mer av innlån.

Prisen på innlån i pengemarkedet styres av renten på tre måneders NIBOR-rente (renten banker tar for å låne til hverandre). Når banker låner inn til NIBOR-rente må de også betale et kredittpåslag som varierer avhengig av bankens kredittrating. På toppen av denne kommer en margin som skal dekke bankenes kostnader og fortjeneste.

NIBOR-renter finnes i alle løpetider fra 1 dag til 12 måneder, men på grunn av at bankene blant annet bevilger boliglån med opp til 30 års løpetid må bankene ha langsiktig innlåning i tillegg.

Kutter lån til Europa
På grunn av skepsis til europeiske bankers soliditet har amerikanske pengemarkedsfond, som er en nøkkelleverandør av likviditet i banksektoren, helt siden mai redusert sin eksponering mot europeiske banker, ifølge ratingbyrået Fitch.

De ti største pengemarkedsfondene hadde i oktober en eksponering til Europa på 224 milliarder, noe som er nedgang på hele 42 prosent i denne perioden.

Som en følge av dette har en rekke banker i Europa blitt mye mer avhengig av lånetilførselen fra Den europeiske sentralbanken (ESB). ESB stiller imidlertid kun opp med kortsiktig finansiering, så for mange banker er det nå vesentlig verre å få tak i langsiktig funding.

- Belag deg på økt rente
- Vi har ingen umiddelbare planer om å sette opp renta, men med dagens lave fortjeneste på boliglån tror vi boliglånskundene må belage seg på økte renter fremover, sier informasjonssjef Bjørn Langli i Fokus Bank til NA24.

Også Nordea mener boliglånskunder må forberede seg på rentehopp.

- Når pengemarkedsrentene stiger, stiger samtidig bankenes innlånskostnader. Bankene er nødt til å vurdere rentene på lån og innskudd når pengemarkedsrentene endres. På kort sikt er det ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom utviklingen i pengemarkedsrentene og bankenes kunderenter. Men dersom dagens høye nivå vedvarer må nok kundene belage seg på høyere lånerente, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Lønnquist i Nordea.

Høyere rente bra for noen
- Bankenes rentenetto er allerede under press og bankene vil nok prøve å løfte økte innlånskostnader over på lånekundene dersom situasjonen vedvarer. Isolert sett kan høyere påslag i pengemarkedet føre til at Norges Bank kutter styringsrenten for å få ned lånekostnadene i for bedrifter og husholdninger. På den andre siden er høye NIBOR renter positivt for investorer som får en høyere løpende avkastning over risikofri rente, sier renteanalytiker Roar Tveit i Holbergfondene.

Under ser du utviklingen i NIBOR-renten de siste dagene (kilde Norges Bank). I tillegg til selve renten må bankene betale et risikopåslag, slik at den reelle innlånskostnaden er høyere enn vist i tabellen.MinSpot: Få strømmen til innkjøpspris!

Reklame

Best i test: Maskinene som gir deg sunnere frityrmat

Kommentarer til denne saken