SKIEN (TA.no): Som TAs papiravis skrev i januar, sendte en privat barnehage i Skien ut oppsigelse av en barnehageplass til barnets mor. Oppsigelsen ble begrunnet med at barnet er ressurskrevende, og at barnehagen ikke har fått tilstrekkelig ressurser av kommunen til å følge opp barnet.

Skien kommune på sin side mener at barnehagen har fått tildelt tilstrekkelige ressurser og spesialpedagogisk hjelp.

Kommunen mener saken reiser flere prinsipielle spørsmål, og sendte den til Fylkesmannen for å vurdere lovligheten av oppsigelse med nevnte begrunnelse. Hos Fylkesmannen hadde de ikke vært borti lignende sak tidligere, og saken ble videresendt til Utdanningsdirektoratet.

Ikke saklig grunn
Nå har direktoratet svart, og i brevet som er sendt til Fylkesmannen skrives det:

– Det er ikke barnets foreldre som rår over hvor mye ekstra ressurser kommunen tilfører barnet. Det vil skape en svært usikker situasjon dersom barnet mister plassen fordi barnehagen opplever at barnet får for lite ressurser. Direktoratet mener barnehagens opplevelse av ressursmangel ikke vil utgjøre en saklig grunn til oppsigelse.

– Dette gjelder uavhengig av hva som står i barnehagens vedtekter. I den grad barnehagen mener de får tilført for lite ressurser fra kommunen, er dette et forhold mellom barnehagen og kommunen, og barnehagen må bruke andre virkemidler enn oppsigelse av ressurskrevende barn, skrives det i brevet som er signert av Einar Simonsen Plahter, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

– Ingen oppsigelse nå
Barnet har plass i en av barnehagene til Grenland barnehagedrift, hvor Knut Bråthen er daglig leder.

– Ikke en saklig grunn til oppsigelse, sier Utdanningsdirektoratet. Kommentar?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker. Det er ingen oppsigelsessaker i våre barnehager nå, svarer Bråthen.

– Men dere sendte ut en slik oppsigelse, som altså er usaklig etter direktoratets vurdering?

– Ja. Men denne saken er avsluttet. Noe mer er det ikke mulig for oss å si om saken.

Rettet opp
– Trakk dere oppsigelsen tilbake?

– Det var en betinget oppsigelse. Det betyr at betingelsene som lå der, er rettet opp.

– Mottok dere ekstra ressurser fra kommunen i denne saken?

– Det kan jeg ikke kommentere. Det er en prekær mangel på spesialpedagogiske ressurser fra Skien kommune til alle barnehagene i Skien.

– Et barn og dets foreldre rår ikke over hvor mye ekstra ressurser kommunen tilfører barnehagen. Blir det ikke da urimelig å straffe dem med oppsigelse?

– Problemet er den manglende tildelingen av ressurser til barn med spesialpedagogisk vedtak i Skien kommune.

– Du mener Grenland barnehagedrift har opptrådt forsvarlig i denne saken?

– Igjen: Jeg kan ikke kommentere en enkeltsak, avslutter Bråthen.

Grenland barnehagedrift driver syv barnehager i Skien.

Les flere saker i Telemarksavisa her.