Barnefamilier bør ikke sendes ut av landet over Storskog slik situasjonen er nå, sier barneombud Anne Lindboe.

Les også: PU overrasket over reaksjoner på utsendelser

– Det er for mange alvorlige bekymringer, blant annet fra UNHCR og Landinfo, knyttet til det russiske asylsystemet og forholdene for barn som søker asyl i Russland, sier Lindboe til NTB.

UNHCR, eller FNs høykommissær for flyktninger, mener det er galt å betrakte Russland som et trygt tredjeland og hevder den omstridte asylinstruksen av 24. november bryter med internasjonale forpliktelser.

– Barn som eventuelt skal returneres til Russland, fortjener å få en skikkelig vurdering av hva det innebærer for dem, og å returnere i verdige og ordnede forhold. Hensynet til at barna får en minst mulig skadelig retur, må gå foran ønsket om å returnere folk svært raskt, sier Lindboe. (©NTB)