OSLO:Tirsdag morgen la Utdanningsdirektoratet ut resultatene for de nasjonale prøvene for 5. trinn.

Igjen er Oslo-skolene suverent best, med en snittscore på 53 i lesing, regning og engelsk.

Landssnittet er på 50, mens fylket med lavest score, Nordland, får 47,7.

- Er det ikke flott?, er skolebyråd Anniken Hauglies (H) første reaksjon, før hun svarer på sitt eget spørsmål.

- Det er utrolig bra, sier byråden.

Les også: Sjekk resultatene på de nasjonale prøvene for 8. og 9. trinn her

Oslo best i alle fag
Skolene er rangert på en skala som går fra 20 til 80, der 80 er best.

Oslo er det fylket som gjennomsnittlig har gjort det best i alle fagene, de scorer 53 poeng i alle fag. Nest beste enkeltpoengsum er Akershus, som får 51 poeng i samtlige fag, og Rogaland som får 51 poeng i engelsk og regning.

- Vi vet at osloskolene ofte gjør det bra på de nasjonale prøvene. Men det er ingen naturlov at vi er i tet hvert år, sier Hauglie.

Hun mener det er hardt arbeid som ligger bak de gode tallene.

- Dette er en flott annerkjennelse av det arbeidet som blir gjort i klasserommene, sier byråden.

Også i forrige uke, da de nasjonale prøvene for 8. og 9. trinn ble offentliggjort, var Oslo best i samtlige fag.

Hauglie mener det er systematisk jobbing og tett oppfølging av elever som gir gode resultater i Oslo.

- Lærerne har god oversikt over elevers faglige progresjon. Det gjør at de også kan sette inn tiltak og føle opp elever tett og godt.

Store forskjeller
Men det er store forskjeller innad i Oslo. Tøyen skole scorer dårligst på både lesing, regning og engelsk.

- Det er satt inn tiltak som skal løfte Tøyen skole. Det er en del av Tøyenavtalen. Men det tar tid før man ser resultatene, sier Hauglie.

Les også:
Nå ser hele Norge til denne skolesuksessen
Vil ha Tøyen-suksessen i hele Oslo

Hun forteller at tiltak som enda bedre undervisning og flere elever inn på Aktivitetsskolen vil gi resultater etterhvert.

- Skolene gjenspeiler demografien. Og ofte sliter de elevene som er dårlige i norsk, sier byråden.

Hun er sikker på at tiltakene som er satt inn på Tøyen skole vil gi resultater over tid.

I engelsk ligger Vindern, Smedstad og Slemdal på topp, mens Årvoll, Ullevål og Montessoriskolen Lyse er best i lesing.

Korsvoll skole ligger helt i toppen på regning.

Prøvene er endret
De nasjonale prøvene er blitt gjennomført i flere år, men i år er prøvene endret slik at man fremover skal kunne sammenligne resultater over tid.

Ettersom poengskalaen er ny, kan man ikke sammenligne årets resultater med fjorårets.

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.


Her kan du søke opp din skole i Oslo

HTML EMBED
