Gå til sidens hovedinnhold

Bedriftene nøler med ansettelser

Venter lavere investeringer, og du får ikke jobb.

Bedriftene ser lysere på neste år, men investeringslysten er likevel lav, viser tall fra NHO-rundspørringen Næringslivets Økonomibarometer.

De lunkne utsiktene bidrar til at NHO tror arbeidsledigheten vil øke neste år.

Resultatene fra tredje kvartal, med svar fra 1.734 bedrifter, viser at markedssituasjonen oppfattes som noe mer positivt sammenlignet med svarene fra de to foregående kvartalene. Sammenlignet med tidligere år er det fortsatt relativt få som oppfatter situasjonen som god, mens andel som svarer uendret er økende. Situasjonen er svakest i industrien, men andelen industribedrifter som er positive er økende. Også byggenæringen vurderer situasjonen noe mer positivt.

Lavere investeringer
Et flertall av NHO-bedriftene venter redusert investeringsaktivitet til neste år. Det er industri og reiseliv som reduserer investeringsplanene sterkest, forretningsmessig tjenesteyting og varehandel fortsatt er moderat positive. Selv om bedriftene vurderer markedssituasjonen mer positiv, er det færre enn i foregående kvartal som venter bedring i både salgspriser og driftsresultat.

Bedriftene i Økonomibarometeret er spurt hva som særlig begrenser investeringene. Svarene tyder på at lav kapasitetsutnyttelse og lave salgspriser er viktigst. For konkurranseutsatt næringsliv vil det også være av stor betydning at den kostnadsmessige konkurranseevnen opprettholdes eller helst bedres.

Ser økende ledighet
NHO-bedriftene melder om uendret arbeidskraftsbehov for 2010 slik de også anslo i forrige spørreundersøkelse. Det er industri- og reiselivsbedriftene som nedbemanner i år, mens servicenæringene og varehandelen øker bemanningen. Det er byggenæringen som har størst behov for mer arbeidskraft, men også industrien planlegger å øke bruken av arbeidskraft neste år.

NHO tror sysselsettingen vil falle med 0,25 prosent i år og øke med 0,75 prosent neste år. Arbeidsledigheten ventes i snitt å ligge på 3,75 prosent i år og øke til fire prosent neste år.

NHO tror dermed på en litt høyere ledighet enn det som ligger i de siste prognosene fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.

Kommentarer til denne saken