Gå til sidens hovedinnhold

Bekrefter videoovervåking av Treholt

Ketil Lund bekrefter at Arne Treholt og familien ble videoovervåket i sin leilighet. - Dette kommer lovlig sent, sier advokat Harald Stabell til Nettavisen.

Høyesterettsdommeren som ledet kommisjonen som avslørte politiets omfattende overvåking av norsk venstreside, Ketil Lund, bekrefter mandag kveld at Arne Treholts leilighet i Oscars gate ble overvåket.

På vegne av Lund-kommisjonen sendte advokat Regine Ramm Bjerke ut en pressemelding om dette, ifølge NRK.

Enstemmig
Der heter det at Ketil Lund har funnet det riktig å informere partene i Treholt-saken om at kommisjonen ble gjort kjent med at hans leilighet ble videoovervåket av POT (nå PST).

Lund-kommisjonen står samlet bak beslutningen om å gå ut med denne opplysningen - og både førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og advokat Harald Stabell er informert om beslutningen.

- Burde kommet før
Stabell sier til Nettavisen at det er positivt at dette kommer nå, men:

- Nå har vi fått bekreftet at Treholt ble videoovervåket i halvannet år. Dette burde Lund-kommisjonen ha bekreftet i perioden mellom 2005 og 2008 da Gjenopptakelseskommisjonen så på saken, sier Stabell til Nettavisen.

- Hvorfor gjorde de ikke det?

- Det må du spørre Lund om. Det ville vært høyst relevant, og det er synd ingen i kommisjonen innså det, sier Stabell.

- Styrker påstanden
- Hvor viktig er denne bekreftelsen fra Lund?

- Den bekrefter eksspanerens beretning, først i Aftenposten og så til meg. Det styrker helt klart påstanden om fabrikerte bevis. Videoovervåking er ikke en gang tillatt den dag i dag, sier advokaten til Nettavisen.

Han mener det ikke er noe stort sprang mellom videoovervåking og fabrikering av bevis.

Les også: Forklarte seg om POTs metoder

Det har ikke lyktes Nettavisen å få en utfyllende kommentar fra verken kommisjonsleder Lund eller kommisjonsmedlem Bjerke.

Saken prøves på nytt
Etter at boka «Forfalskningen» kom med påstander om at det sentrale pengebeviset i Treholt-saken var konstruert i ettertid, har en tidligere spaner i Politiets overvåkingstjeneste også hevdet at leiligheten til den da spionmistenkte Arne Treholt og hans kone ble videoovervåket. Leiligheten i Oscarsgate 61 i Homansbyen i Oslo ble overvåket fra en dekkleilighet Overvåkingspolitiet anskaffet i samme gård. Her skal det ha blitt boret et hull skrått ned til taket i Treholts leilighet, og der skal overvåkerne ha plassert en liten videolinse.

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet fredag å se på Treholt-saken igjen, og Stortingets ESO-utvalg har også innledet en granskning.

Den såkalte Lund-kommisjonen ble nedsatt av Stortinget og kom med sin rapport i mars 1996. Rapporten avslørte omfattende overvåking av norsk venstreside under den kalde krigen. Den kritiserte flere forhold knyttet til de hemmelige tjenestene, blant annet det tette samarbeidet med Arbeiderpartiet og registreringer i strid med instruksen, blant annet omfattende kartlegging av ml-bevegelsen helt fram til 1980-tallet. Den avdekket også ulovlige metoder, blant annet romavlytting.

Se sammendrag av Lund-kommisjonens rapport her

Kommentarer til denne saken