Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) ber vannkraftverkene øke tappingen i påvente av flommen som ventes fra søndag.

- Vi regner med at denne oppfordringen blir fulgt, og det er sikkert steder der tappingen allerede er i gang, sier vakthavende hydrolog Erik Holmqvist hos NVE til Nettavisen lørdag.

I en melding NVE sendte ut fredag heter det at en planmessig tapping av magasiner kan redusere flomfaren.

Magasinene er allerede fulle
Oppfordringen går til vannkraftverk og regulanter på Østlandet, der faren for skadeflom utover høsten er større enn normalt. Mange magasiner er allerede fylt opp til høyeste regulerte vannstand, og overløpene må ta unna det som skvalper over. I tillegg er jordsmonnet mange steder allerede mettet av regn og vil ikke kunne ta unna når nedbøren setter inn igjen.

Holmqvist sier det ikke er noen endring i prognosene siden fredag. I de mest utsatte områdene ventes det mellom 30 og 50 millimeter på et døgn, nok til at det kan skape problemer.

Disse fylkene er utsatt
NVE venter fra søndag mye nedbør, kraftig økende vannføring i vassdrag og økt risiko for jordskred i Aust-Agder- Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark. Omtrent det samme varselet er sendt ut for Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Her sier NVE at de venter lokalt mye nedbør på kort tid i løpet av søndag og natt til mandag. Også i disse områdene er det ventet raskt økende vannføring i bekker og små og mellomstore vassdrag, og i likhet med Østlandet er det økt risiko for jordskred.

Se melding for Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark

Se melding for Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

- Vi har foreløpig lagt oss på det laveste varslingsnivået vi har, men vi vurderer situasjonen fortløpende og kommer med mer informasjon hvis det er grunnlag for å endre det, sier hydrologen.

Rammer i vest og i øst
- Den første større nedbørsperioden er ventet søndag og mandag, så avtar det litt, og så kommer det en ny, sier meteorolog Mariann Aabrekk hos StormGeo i Bergen til Nettavisen.

Hele Sør-Norge vil merke dette.

På toppen av dette er det ventet kuling utsatte steder på kysten og høyfjellet.

Sjekk ditt værvarsel på Nettavisens værsider her