Gå til sidens hovedinnhold

Ber om ny Vanunu-vurdering

Den tidligere atomteknikeren Mordechai Vanunu bør få søknaden om politisk asyl i Norge vurdert på nytt, mener styret i Oslo krets av Advokatforeningen.

Advokatforeningens Oslo-avdeling ber regjeringen ta saken om israelske Mordechai Vanunu opp til ny behandling.

Den formelle begrunnelsen for å avslå søknaden var at Vanunu søker fra hjemlandet, noe som innebærer at han ikke har krav på å få søknaden behandlet etter norsk utlendingslov. Advokatforeningen mener denne argumentasjonen blir for snever.

- Asylretten innebærer også en rett for en stat, i forhold til andre stater, til å gi asyl. Denne rett er ikke begrenset av våre interne regler om den enkeltes rett til å søke asyl. De reelle grunner for å gi asyl kan være tungtveiende også i forhold til en som befinner seg i sitt eget land, og Norge har også tidligere gitt asyl til personer som har oppholdt seg i sitt hjemland, heter det i brevet til regjeringen.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken