Gå til sidens hovedinnhold

Ber ordførerne forberede sorgarbeid

Samtlige kommuner i Norge er berørt av flodbølgekatastrofen. Derfor oppfordrer helseministeren alle landets ordførere til å se til at alle rutiner fungerer som planlagt.

Helseministeren understreker at oppfordringen på ingen måte er noen kritikk av landets 430 ordførere. Men nå er det klart at norske myndigheter frykter høye dødstall.

- Av hensikt til den helt spesielle situasjonen vi er i, vil vi forsikre oss om at det omfattende helse- og sosialsystemet i kommunene virker som de skal, sa Gabrielsen på pressekonferansen som ble avholdt i Utenriksdepartementet klokken 14.00.

Gabrielsen legger til at når hverdagen starter opp på mandag, vil mange skoler og barnehager oppleve at plasser er tomme.

Roser Bergen
Justisminister Odd-Einar Dørum er trygg på at landets kommuner vil klare å møte oppgaven.

- Fakkeltoget i Bergen igår var et strålende eksempel. Jeg synes tonen er satt allerede nå, mente Dørum.

Norske myndigheter forbereder også hvordan de på best mulig måte kan ivareta personer bosatt i Norge fra Thailand, Sri Lanka, Indonesia og India, som er rammet.

- Vi vil ta kontakt med alle gruppene i Norge som vi vet har pårørende i de aktuelle landene, sa Gabrielsen.

- Som kystnasjon vet vi mye om for eksempel hvor mye kransnedlegging på havet kan bety. Avstanden til katastrofeområdet hindrer oss i dette. Det er heller ikke aktuelt å forskjellsbehandle grupper, understreket han.

Saumfarer sykehus
Representanter for Utenrikstjenesten saumfarer nå sykehus etter gjenlevende i Thailand.

- Vi undersøker bortimot 200 sykehus i Thailand. Det dreier seg om et felles nordisk søk, i hovedsak et samarbeid med svenske og danske myndigheter. Utenriks- og helsemyndigheter fra alle de nordiske landene deltar, sa helseminister Ansgar Gabrielsen på en pressekonferanse klokken 14.00 lørdag.

Ingen nye tall
Myndighetene går lørdag ikke ut med nye tall på nordmenn som er omkommet og savnet etter at flodbølgen rammet populære turiststeder i Sør-Thailand søndag 26. desember.

De offisielle tallene er dermed 21 omkomne, og 462 savnede nordmenn. I tillegg kommer om lag 980 nordmenn, som kan ha befunnet seg i de kriserammede områdene i Sørøst-Asia, myndighetene ikke har lykkes i å komme i kontakt med.

Under pressekonferansen understreket både utenriksminister Jan Petersen, og justisminister Odd-Einar Dørum, at arbeidet med å registrere savnede nå er overtatt av politiet.

- Det kommer kontinuerlige meldinger inn lokalt, og til Kripos. Det vi kan si er at vi bearbeider tallmaterialet, men at det materialet vi bearbeider også inkluderer savnet-lister, presiserte politidirektør Ingelin Killengreen, da hun ble spurt om om hvilke tall politiet nå opererer med.

- De tallene politiet nå arbeider med, er tall som UD har overlatt, og som er de meldingene som UD fikk inn. Dette inkluderer personer som er meldt savnet, og personer som var i kategorien ukjent, presiserte Killengreen.

Ber pårørende melde seg
I tillegg har politiet oppfordret pårørende til å melde seg til lokalt politi.

- Disse meldingene sammenholdes nå med UDs materiale. Vi synes også det er fint om pårørende som har fått sine savnete tilbake, informerer politiet. Dette gjelder også pårørende som er usikre på om deres hjemkomne, har vært meldt savnet, informerte politiet.

Opplysninger fra pårørende kan ringes inn på telefon 02800.

Norske myndigheter vil trolig komme med mer eksakte tall på nordmenns situasjon i Sørøst-Asia, mandag.

Identifisering pågår
- To team fra Kripos jobber nå med identifisering. Så snart omkomne er identifisert, vil de bli transport hjem, på en verdig og respektfull måte, opplyste Gabrielsen.

Lokale myndigheter i de gjeldende land har ifølge Petersen blitt informert om at etterlevninger av nordmenn, verken skal kastes i massegraver, eller brennes.

- Kripos identifiseringsteam som er i området har så langt fått klare forsikringer om at det ikke er aktuelt å legge døde i massegraver. Identifiseringsteamene som er i området har rapportert om meget gode arbeidsforhold, understreket Killengreen.

Minnegudstjeneste i Thailand
Ansgar Gabrielsen påpekte at politi og helsepersonell, under ledelse av UD-tjenesten, jobber for å bistå pårørende som er reist ned til Thailand for å lete etter sine kjære.

- Vi driver arbeid for å bistå disse på forskjellig vis, understreket helseministeren.

Den norske sjømannskirken holder minnegudstjeneste i Phuket søndag klokken 19.00 lokal tid.

Pårørende i Thailand kan ta kontakt med et eget ambassadekontor i Phuket på telefonnummer 09 488 9002, og e-post norambbkk1@yahoo.no.

Kommentarer til denne saken