Onsdag formiddag lyser det rødt på Danmarks plass i Bergen, det betyr farlige nivåer av luftforurensing.

Les saken i ba.no

Samtidig diskuterte bystyret om datokjøring egentlig har effekt og hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre luftkvaliteten, både på kort sikt, men også varige tiltak.

Les også: Varsellampene blinker rødt for flere storbyer i Norge

Inversjon

Bystyrerepresentanten Kerim Hestnes Nisancioglu er tydelig på at SV ønsker forbud om dieselkjøretøy på dager med varslet dårlig luftkvalitet.

– Vi vil forsterke dagens ordning med å innføre en lavutslippssone i Bergen sentrum som strakstiltak mot dårlig luftkvalitet. Datokjøring er ikke nok alene, påpeker han.

– I dag, da det er inversjon, hadde det vært naturlig å ha forbud mot dieselkjøretøy innenfor ytre bomring som strakstiltak, sier Hestnes Nisancioglu.

Han mener tiltaket bør ha samme regler for unntak som gjelder per i dag for datokjøring (unntak for kollektivtrafikk, næringsvirksomhet, offentlige tjenester, funksjonshemmede, samkjøring, elbiler, hybridbiler, liv og helse).

SV-representanten viste til at samferdselsdepartementet ved Ketil Solvik-Olsen har bekreftet at kommunen har lov til å innføre lavutslippssone ved fare for dårlig luftkvalitet.

Lavutslippsone betyr at forurensende biler, det vil si for eksempel dieselbiler kan bli utestengt fra sentrum på dager med høy luftforurensning. Men det kan også bety at man innfører miljøprising av tunge kjøretøy.

Virkemiddel

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) sier at Bergen trenger et mer målrettet virkemiddel enn datokjøring, og at byrådet vil levere en sak om dette.

Vi venter bare på en godkjenning fra samferdselsdepartementet

– Vi venter bare på en godkjenning fra samferdselsdepartementet før vi kan innføre det. Oslo har tidligere har fått nei til det. Nå sier statsministeren at det likevel er greit. Slik jeg ser det kan forbud mot diselkjøretøy bli aktuelt allerede til høsten, sier Tryti til BA.

Hun viser til at samme hjemmel i veitrafikkloven som man bruker til datokjøring, kan også brukes til å forby kjøretøy som har særlig negativ effekt på luftkvaliteten.

– Vi vil jobbe hardt for å få dette til, men først trenger vi et formelt vedtak. Jeg tror dette kan bli klart til neste kuldeperiode i Bergen, sier hun til BA.

Miljøprising av tunge kjøretøy

I tillegg til forbud mot dieselkjøretøy, kan det også bli aktuelt med miljøprising med elektronisk oblat. Det vil si at tunge kjøretøy og biler som forurenser mye, må betale mer for å kjøre.

For å innføre miljøprising trenger byrådet en ny lovhjemmel fra Stortinget.

Egentlig skulle SVs Hestnes Nisancioglu legge frem forslag om at byrådet skal innføre en lavutslipssone i Bergen sentrum innenfor ytre bomring som et strakstiltak på dager med varslet dårlig luftkvalitet.

Vedtak

Men etter diskusjon med byrådet, endret de forslaget til å «forsere arbeidet med midlertidige og permanente lavutslippsoner i alle bydelene». Det fikk også støtte fra Høyre, mens Frp ville utsette vedtaket.

Flertallet i bystyret enig om følgende:

Bystyret mener at det må settes inn ytterligere tiltak for å sikre god luftkvalitet for innbyggerne i Bergen.

Bystyret ber byrådet fremskynde arbeidet med å innføre midlertidige og permanente lav- og nullutslippssoner i alle bydelene

Med dette vedtaket vil vi flytte noen grenser, sier Aps Geir Dale.

Frp vil ha ringvei i stedet

Frps medlem i komité for miljø- og byutvikling, Sara Økland, er sterkt imot dieselforbudet.

– Diesebil-eierne har blitt lurt og straffes for det, sier Økland.

– Hvis en vanlig bedrift stimulerte og oppfordret folk til å kjøpe en vare, og deretter søkte om å forby bruken, ville det blitt ramaskrik. Ingen ville hatt tiltro til bedriften i fremtiden. Jeg forstår at bergensere sliter med å forholde seg til politikere når det er så stort sprik mellom ord og handling.

Hun erkjenner at luftforurensingen i Bergen er et stort problem.

– Men det er langsiktige tiltak som Ringveg Øst og styrket kollektivtilbud Fremskrittspartiet ønsker. Forbud mot dieselbiler er en konsekvens av at politikere nå om dagen overgår hverandre med miljøtiltak som har minimal effekt.

Dette tiltaket kommer i tillegg til køprising, datokjøring og kanskje enda en sak om økte takster i form av miljødiffrensierte bompenger.

– Bergenserne kan risikere å å betale 500 kr for å komme seg frem og tilbake fra barnehage og jobb. Hvor tror man smertegrensen går, spør Frps Silje Hjemdal.

Se flere saker i ba.no

Sjekk luftkvaliteten i norske byer på nettstedet Luftkvalitet.info