- Statsministerens påstand om at det var markedet som forårsaket finanskrisen er en omgåelse av fakta, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bakgrunnen for hans kritikk er at Jens Stoltenberg tirsdag advarte mot å gi skattelettelser. Det er mer uansvarlig enn noen gang å gi skattelettelser, sa statsministeren i forbindelse med at han hjalp de svenske sosialdemokratene med å drive valgkamp i Helsingborg.

Politisk press
- Finanskrisen hadde sitt utspring i USA gjennom uansvarlige husbanklån gitt under garanti av halvstatlige institusjoner som Fannie May og Freddie Mac. Disse garantiene ble gitt under tverrpolitisk press, sier den skattepolitiske talsmannen i Frp. Han peker spesielt på at president Clinton pushet slike garantier.

- Skattelettelser betyr at folk får beholde mer av sine egne penger. Stoltenberg framstiller det som om at pengene staten krever inn i skatt tilhører staten. Det er feil. Disse pengene tilhører skattebetaleren, som igjen bidrar slik at vi politikere kan benytte penger på det folket mener skal være offentlig, og som det offentlige da skal prioritere, sier Tybring-Gjedde.

Politikken svikter
- Kritikken mot skattelettelse kommer fordi statsministerens egen politikk svikter på vesentlige områder. Stoltenberg innser, men vil ikke innrømme, at det ikke nytter å kaste stadig mer penger for å løse store samfunnsutfordringer, sier Frp-representanten.

Han mener at flere må arbeide mer effektivt og lengre i Norge.

- Det må lønne seg å jobbe, det må lønne seg å skape arbeidsplasser og det må lønne seg å ta utdannelse. På den annen side må det bli mindre attraktivt å ikke arbeide når man faktisk er i stand til det, sier Frp-representanten fra Oslo.

- I Stoltenbergs regjeringstid har stadig flere blitt avhengig av offentlige overføringer, noe som ført til en eksplosjon av offentlige utgifter på driftssiden i statsbudsjettet. Ikke minst den dramatiske økningen i ikke-vestlig innvandring har bidratt til det, sier han.

Dynamisk effekt
Tybring-Gjedde mener at det investeres altfor lite i infrastruktur. Han peker videre på at etterslepet innenfor vedlikehold øker.

- Jens Stoltenberg forstår at «velferdsstaten» ikke stimulerer folk til å arbeide, men han tør ikke å ta det oppgjøret som han vet må komme. Stoltenberg hopper samtidig bukk over alle dynamiske effektene som han vet kommer gjennom skattelettelser på arbeid. Tilbudet på arbeidskraft øker, og folk arbeider mer. Videre er det ikke slik at skattelettelser forsvinner. Dette er penger som folk flest kan benytte på egen velferd, hevder Tybring-Gjedde.

(ANB)