I et såkalt Attraktivitetsbarometer hvor kommuner, regioner og landsdeler blant annet vurderes ut fra flyttemønstre, utmerker Øvre Romerike seg som det desidert mest populære området i landet, skriver Aftenposten.

Den aller mest attraktive kommunen er imidlertid Rennesøy i Ryvfylke i Rogaland. På bunnen i undersøkelsen finner vi samtlige av de sju kommunene som utgjør Søre Sunnmøre, med Ulstein kommune på jumboplass.

Jobbnmuligheter og kommunikasjon utpekes som de viktigste argumentene når folk velger bosted. En storstilt sentralsiering mot det sentrale østlandsområdet, er blant de viktigste trendene i barometeret.

Undersøkelsen er gjort av Telemarksforskning på oppdrag fra NHO. Funnene står i kontrast til en undersøkelse utført av Dagens Næringsliv tidligere i sommer. Da ble Luster i Sogn og Fjordane kåret til landets beste sted å bo.

I begge undersøkelsene er det brukt tall fra Statistisk Sentralbyrå, men NHO mener ikke alle kriteriene bør vektlegges likt.

- Såkalte objektive kriterier om hvor det er best å bo, duger ikke hvis ingen vil bo der. Og det er heller ingen kriminalitet der folk ikke vil bo. Vi må ta mer hensyn til arbeidsplasser, kommunikasjoner og andre slike forhold, sier næringspolitisk direktør Petter Furberg i NHO.