Gå til sidens hovedinnhold

Bilen får skylda

Utslippene av klimagasser øker og bilen får mesteparten av skylda, viser tall fra SFT og SSB.

Nye tall Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) viser at klimagassutslippene har økt med 12 prosent i perioden fra 1991 til 2004.

Ifølge SFT er utslippet fra veitrafikken ansvarlig for størstedelen av økningen i kommunene, mens industri og innenriks sjøfart og luftfart også bidro betydelig til veksten i utslippene.

Industri og jordbruk
Hvilke av disse utslippskildene som er av betydning i en enkelt kommune, varierer med hva slags næringsstruktur kommunen har. Storbyene har ofte mindre industri og jordbruk, slik at utslipp fra veitrafikk og fyring blir tungtveiende.

I Oslo har klimagassutslippene økt med 11 prosent fra 1991 til 2004, der veitrafikk er den dominerende utslippskilden og sto for mer enn 50 prosent i 2004.

Ved vs. eksos

Konsentrasjon av gassene/partiklene er viktig når det skal vurderes om gassene/partiklene er farlige for mennesker å puste inn.

I konsentrasjonsberegninger blir det tatt hensyn til at utslipp fra vedfyring slippes ut høyere over bakken enn for eksempel eksos fra bilene og oppvirvling av piggdekkstøv.

Vedfyringsutslipp fortynnes ofte mer før vi puster det inn. Derfor er ofte ett tonn svevestøv fra vedfyring mindre viktig for konsentrasjonen ved bakkenivå enn ett tonn fra eksos og piggdekkstøv, siden de sistnevnte oppstår i en høyde der menneskene oppholder seg.

Av de 15 mest folkerike kommunene i Norge er det, kommuner som Sarpsborg, Kristiansand og Fredrikstad med en del industri som har de største klimagassutslippene med opp til 9 kg per innbygger i 2004. I den andre enden av skalaen følger byene Stavanger og Oslo med rundt 2,5 kg per innbygger.

Øker fortsatt
Utslipp fra veitrafikken en viktig utslippskilde i svært mange kommuner. Dette er også utslipp som fortsatt øker.

Mange biler bruker mindre drivstoff enn tidligere, men denne effekten har blitt mer enn oppveid av at folk har flere og større biler enn før.

Støv og nitrogen
Utslippet av svevestøv (PM1 0 ) og nitrogendioksider (NOx ) bidrar også til dårlig luftkvalitet.

Det er vedfyring, eksos og asfaltslitasje som dominerer kildene til svevestøv, mens eksos fra biler utgjør omtrent halvparten av nitrogendioksidene. Disse utslippene er imidlertid kraftig redusert på 90-tallet som følge av strengere avgasskrav til kjøretøyene.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken