Sparebank 1 SMN trår til med nytt bankprodukt. Vil gi lån til deg som i utgangspunktet får nei.

Tirsdag 11. oktober publiserte NA24 saken: Trenger du - får du ikke.

I artikkelen står boliglånskunde Bjarte Iversen frem med det han mener er besynderlig utlånspolitikk fra bankene.

Hadde boliglån - ble nektet fastrente
Nordea-kunde Iversen ville gjøre om boliglånet til fastrentelån. Sikrere både for banken og ham selv, tenkte han. Men der tok han feil.

Han fikk blankt avslag fra Nordea med begrunnelse at han måtte ha minst 25 prosent egenkapital for å kunne få fastrentelån.

Iversen bemerker at han i 2007 fikk 100 prosent finansiering på ett lån med fllytende rente.

- Jeg synes det er spekulativt av bankene å først gi lån over pipa for deretter å innskrenke mulighetene i etterkant. Det er litt rart at de som trenger fastrentelån ikke kan få det og at de som ikke trenger det får, sier Iversen.

Leste NA24 - lanserte nytt banklån dagen etter
På et kontor i Trondheim satt ledelsen på hovedkontoret til SpareBank 1 SMN og leste artikkelen.

- Vi merket oss artikkelen i NA24, og gjorde raskt en vurdering av vår policy i forhold til fastrentelån. Vi er enig med Iversen i at praksisen låser muligheten til fastrente for store grupper som har ønske om tryggheten dette gir. Dagen etter at artikkelen ble publisert var risikovurderingene gjort, og tilbudet om rentebinding på lån inntil 90 prosent ble lansert. Produktet er allerede lagt inn på Finansportalen, sier privatøkonom i Sparebank 1 SMN Endre Jo Reite til NA24.

Noe høyere rente
Han medgir at renten er noe høyere enn for lån med bedre sikkerhet.

- Men tilbudet innebærer at mange unge i etableringsfasen nå får et tilbud om å binde renten på et historisk lavt nivå, sier Reite.

Lav risiko for banken
Ifølge tallknuserne i Sparebank 1 SMN er det svært lite sannsynlig at kunder som binder renten på dagens rentenivå skal få en så stort tap at det vil representere noe problem for kunden eller banken ved et eventuelt boligsalg.

- For at dette skal skje må vi få en situasjon med et kraftig rentefall kombinert med fallende boligpriser. Siden denne risikoen nå er liten, så ser vi ikke på dette som noe godt argument for å hindre de som har størst behov for tryggheten fastrente gir i å binde renten, sier Reite.

Fnyser av andre banker
Han gir samtidig et spark til andre norske banker som forsøker å skremme folk fra fastrentelån på grunn av liten fleksibilitet.

- Fastrentelån er ikke så låst som folk kan bli forledet til å tro. Du kan både bytte sikkerhet til ny bolig ved boligbytte. I tillegg tilbyr vi i Sparebank 1 SMN mulighet til perioder med avdragsfrihet dersom det skulle skje noe i kundens livssituasjon som gjør dette nødvendig, sier Reite.

- Fremdeles noen banker som kan tenke
Iversen jubler over avgjørelsen.

- Dette var en svært gledelig melding. Dette viser at det fremdeles er noen tenkende vesener igjen i banksystemet i Norge, sier han til NA24.

Han mener Sparebank1 SMN tar et viktig steg i riktig retning for forbedre mulighetene for en stor gruppe låntakere.

- Nå kan mange få et romsligere boliglån da de ikke trenger å ta høyde for en renteøkning på fem prosent fra dagens rente og dermed kan bankene legge større vekt på den enkeltes betalingsevne når de vurderer fastrentelån, sier han.

Tror andre vil følge etter
Iversen tror andre norske banker vil følge etter.

- Jeg tror vi i årene som kommer vil se at trendene i utlån til boligformål her i landet vil dreie seg mer og mer i europeisk retning, der det er mye mer vanlig med fastrentelån ved kjøp av bolig. Vi ser allerede at dagens boligpriser gjør det svært vanskelig å etablere seg i markedet og drømmen om egen bolig kan med letthet knuses av bankenes rigide utlånspolitikk, sier Iversen.