Årsrapporten til DNB for 2013 viser at Rune Bjerke tjente gode penger i 2013. Ifølge rapporten var hans lønn og opptjente bonus i fjor på 7,68 millioner kroner, en oppgang på hele 485.000 kroner.

Saftig bonushopp
Rune Bjerke fikk i fjor et ordinært lønnshopp på kun 44.000 kroner til 5,257 millioner kroner.

Men samtidig fikk han et saftig bonushopp.

Bonusen steg med hele 457.000 kroner til 2,17 millioner kroner. Noe som tilsvarer en vekst på hele 26,5 prosent.

I tillegg til det fikk Bjerke en fordel av naturalytelser på 256.000 kroner, som er en nedgang på 16.000 kroner.

Pensjonsordningen er regnskapsmessig kostnadsført med 4,2 millioner kroner mot 4,98 millioner i 2012.

- DNBs konsernsjef har en god lønn, og 7 millioner er mye penger. Likevel er det sånn at toppsjefene i de andre storbankene tjener veldig mye mer enn DNB-sjefen. Rune Bjerkes fastlønn økte med 3,4 prosent, og det er mindre enn gjennomsnittet for norske arbeidstagere, som økte med 3,9 prosent. Hvis man tar med opptjent pensjon gikk faktisk Rune Bjerkes totale belønning ned med nesten 6 prosent i 2013, sier Even Westerveld, informasjonsdirektør i DnB.

- Det er sunt med en debatt om bonuser i finansbransjen. Den totale bonuspotten i konsernet har gått ned hvert år siden 2011, og bonusordningene i DNB er godt innenfor de rammene våre eiere og myndighetene har lagt. Bonuser går opp og ned fra år til år, avhengig av resultater og innsats, men det er styret og eierne våre som bestemmer bonusen til ledelsen, opplyser Westerveld.

Tjener fett på renten
Norske banker økte fortjenesten på kundene i 2013 med anslagsvis 23 milliarder kroner gjennom økt rentemargin.

I fjor økte verdien på landets banker med 190 milliarder kroner, ifølge en gjennomgang utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund (HL) har utført.

Rentemarginen ligger nå på rundt 2,24 prosent mens den i oktober 2011 var på 0,11 prosent - cirka en 20-dobling.

Når det gjelder DNB la Rune Bjerke frem et resultat før skatt på 6,8 milliarder kroner for fjerde kvartal 2014, over 2 milliarder mer enn samme kvartal i 2012.

Fornøyde eiere
Bonushoppet til Bjerke skjer etter at han nylig sa at rentemarginen var et spleiselag mellom bankenes eiere og kunder.

Banken selv er i hvert fall meget fornøyd med aksjens utvikling.

- I løpet av 2013 steg kursen for DNB-aksjen med 57 prosent inkludert utbytte. DNB-aksjen har vist en bedre utvikling enn gjennomsnittet av konsernets nordiske konkurrenter det siste året og over de siste fem årene. Ved utgangen av 2013 var DNB det tredje største selskapet notert på Oslo Børs med en markedsverdi på 177 milliarder kroner, en økning på 62 milliarder i 2013, skriver de i årsrapporten.

Snittet
Til sammenligning: SSB kom på torsdag med rapporten «Økonomiske analyser – Økonomisk utsyn over året 2013», der de fremlegger en årlig lønnsvekst på 3,5– 3,8 prosent de nærmeste fire årene.

Bjerkes lønnsøkning har ført til reaksjoner, blant anent på Twitter.

- Kjemperaust av Rune Bjerke å styrke DNB ved å øke egen lønn med en halv mill!, skriver Bjarne Kristoffersen, rådgiver for SV på stortinget, på Twitter.

HTML EMBED

Også Snorre Valen reagerer på økningen.

- Eliten i Norge maner til moderasjon i lønnsoppgjøret. Rune Bjerke går opp ei årslønn. Kundene hans får økt rente. Ah, det frie markedet!, skriver Valen på Twitter.

HTML EMBED

Her kan dere lese flere reaksjoner på Twitter:

HTML EMBED
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");

Skal granske bankene

Konkurransetilsynet skal nå granske konkurransen i det norske bankmarkedet. Ifølge konkurransedirektør Christine Meyer er konkurransen mellom bankene for svak.

– Vi har hatt en aktivitet på bankmarkedet over tid knyttet til signalisering og høyere kapitalkrav. Nå ser vi at det er behov for å sette ned et prosjekt som ser mer helhetlig på konkurransesituasjonen i bankmarkedet, sier Meyer.

Nye og strengere krav til kapitaldekning fører til at bankene har behov for å bygge opp kapital. Samtidig observeres det at bankenes utlånsmargin har økt betydelig de siste årene. Det kan bety at kundene tar en stor andel av kostnadene forbundet med høyere kapitalkrav, mener Konkurransetilsynet.

– Finansmarkedet er viktig for norske forbrukere. Utviklingen den siste tiden gjør det naturlig for Konkurransetilsynet å undersøke konkurranseforholdene nærmere. Vi vil nå i løpet av kort tid utarbeide et mandat for et prosjekt knyttet til dette, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Forbrukerrådet jubler
Forbrukerrådet gleder seg over at det skal settes igang en granskning.

- Forbrukerrådet er opptatt av sunn konkurranse – og det er for få kunder som bytter bank, sier direktør Randi Flesland.

- VI har tatt initiativ til dette og lenge ønsket en uavhengig, overordnet analyse av hvilke barrierer det er for kunder som vil bytte bank, sier hun.

Ønsker undersøkelse velkommen
- Vi ønsker markedsundersøkelsen fra Konkurransetilsynet om bankmarkedet velkommen. Våre undersøkelser viser at det er tøff konkurranse på bankmarkedet, og for den offentlige debatten vil det være bra å få en bekreftelse på dette fra våre fagmyndigheter, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Kreutzer viser til undersøkelser fra Finans Norge.

– Alle nordmenn kan i dag velge mellom 120 ulike banker. Undersøkelser fra både oss og Forbrukerrådet viser også at kundene er flinke til å utnytte konkurransesituasjonen, og at mange reforhandler lån eller bytter boliglånsbank for å få bedre vilkår, sier Kreutzer.

Du kan følge debatten også på Nettavisens Facebookside:

HTML EMBED
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));