Rune Bjerke hatt en samlet vekst i lønn og bonus på 30 prosent fra 2008 til 2009, skriver Dagens Næringsliv (DN), ifølge dn.no.

DN skriver videre at Bjerke nektet å ta imot bonusen opptjent i kriseåret 2008.

Direktør for samfunnskontakt i banken, Dag Arne Kristensen, forteller at styret vurderer Bjerkes lønnsutvikling som moderat, spesielt i forhold til at Bjerke i 2008 selv valgte å avstå fra bonusutbetaling.

Ifølge DN økte 22 sentrale toppsjefer blant selskaper notert på børsen lønna med 6,2 prosent i snitt i 2009. I samme periode falt selskapenes verdi med nesten 20 prosent.

På to år har Bjerke tjent knappe 10 millioner kroner, mens gjennomsnittet for begge årene for de 22 toppsjefene er 14 millioner.

I begynnelsen av juli la Bjerke frem et solid resultat for andre kvartal 2010. Bunnlinjen viste et nettoresultat på 2,82 milliarder kroner, en solid økning fra 2009.

Les mer om Dnb Nors resultat her