Gå til sidens hovedinnhold

Blå i ansiktet da hetta ble tatt av

Først etter 16 minutter tok politiet av hetta de hadde knytt rundt hodet på mannen. Les detaljene fra den dramatiske pågripelsen.

Det var den 8. oktober i 2004 at svenske Robert Michael Aconcha-Kohn (44) ble pågrepet av politiet på Ansgar Hotell i Oslo, og transportert til legevakta.

Før transporten ble han påsatt håndjern og et belte rundt beina.

«I tillegg dekket polititjenestemennene ansiktet hans med en tett anorakkhette som ble bundet fast. På denne måten fraskrev tjenestemennene seg muligheten for nødvendig tilsyn og kontroll med As ansiktsfarge, pupiller og pustefunksjon», skriver Riksadvokaten i forelegget som ble gitt til Oslo-politiet for ett år siden.

Boten lød på 50.000 kroner, og det var arbeidsgiveren og ikke polititjenestemennene som ble straffet.

Les hele Riksadvokatens konklusjon ved å klikke på forstørrelsesglasset på bildet over.

«Blå i ansiktet»
I forelegget kommer det tydelig fram alvoret i situasjonen under pågripelsen. I hele 16 minutter hadde mannen festet en anorakkhette stramt rundt hodet. Hetten ble påsatt ca. klokken 01.06, og ble først fjernet etter at de kom til legevakten ca. klokken 01.22.

«A var da blå i ansiktet og hadde respirasjonsstans. Han døde samme natt kl. 02.30», skriver Riksadvokaten.

Polititjenestemennene kritiseres for å ha «utvist grov uforstand i tjenesten», men slipper altså straff.

«Den straffbare handlingen besto av kumulative feil - flere tjenestemenn hadde hver for seg begått feil uten at den enkeltes handling isolert sett nådde opp til straffansvar», står det i konklusjonen.

Riksadvokaten mener det likevel samlet sett må reageres strafferettslig med en foretaksstraff mot arbeidsgiver, selv om hver enkelt politimann ikke kan bebreides. Det påpekes at det er opp til politimesteren i Oslo å ta stilling til om, og eventuelt hvilke tjenstlige konsekvenser de kritikkverdige forholdene skal få for politifolkene.

Forelegget er vedtatt av Oslo-politiet.

Staff er sjokkert
Mens tre andre saker der personer dør under pågripelse er blitt gjort kjent siden 1990, har kvelningen fra 2004 ligget skjult og har ikke blitt gjort kjent for offentligheten før Dagsavisen tirsdag omtalte saken.

Dette får høyesterettsadvokat Tor Erling Staff til å reagere.

- Når det er en utrykning fra politiet, og det ender med at et menneske mister livet, klart det er en situasjon som må bli gjort kjent i det offentlige rom. Dette skulle vært gjort kjent da det skjedde, sier Staff til Nettavisen.

Staff har tidligere vært bistandsadvokat i flere de andre politivoldssakene her i landet. Men denne saken synes han er ekstra ille.

- Dette tror jeg faktisk er det groveste jeg har vært borti i forhold til politiansvar, sier høyesterettsadvokaten.

Les mer om hva Staff mener.

- Enkeltstående unntak
Riksadvokaten avviser kritikken.

- Vi har ikke noen tradisjon for at vi av eget initiativ offentliggjør avgjørelsene våre. Det skyldes at det ofte er ganske personlig informasjon i saker, noe vi må være veldig varsomme med, sier førstestatsadvokat Knut H. Kallerud hos Riksadvokaten til Nettavisen.

Kallerud påpeker at slike saker likevel i praksis vil være kjent nettopp fordi de har stor offentlig interesse, fordi pressen er på saken og advokater går ut med informasjon.

- Så bortsett fra det som formentlig er et enkeltstående unntak er disse sakene kjent, og vi bidrar til offentlighet. Når det ikke ble offentlig oppmerksomhet om denne saken, så tror jeg det må skyldes en kombinasjon av at den kunnskap som var i offentligheten ikke ble fulgt opp fra journalistenes side og at advokaten som representerte de pårørende ikke har gått aktivt ut med informasjon, sier Kallerud.

- Har dere forsøkt å hemmeligholde saken?

- Nei, dette er selvfølgelig ikke noe forsøk på å hemmeligholde saken fra vår side. Vi la den ut på vårt interne nett, for at politiet skulle dra lærdom av det, og siden har 10.000 brukere. Vi sendte selvsagt også avgjørelsen til advokaten for de pårørende, sier Kallerud.

- Ikke nok for enkeltstraff
Førstestatsadvokaten synes det er påfallende at den store saken i media er hva Riksadvokaten har gitt av informasjon. .

- Realiteten er faktisk at vi har bøtelagt politiet fordi distriktet opptrådte feil. Vi mente at den måten politidistriktets ansatte samlet sett hadde opptrådt på var kritikkverdig og utgjorde grov uforstand i tjenesten, sier Kallerud.

- Men hvorfor slipper den enkelte polititjenestemann unna straff?

- Selvfølgelig har vi vurdert om det var grunnlag for å gjøre en eller flere av dem strafferettslig ansvarlige. Men vi fant ikke grunnlag for det, sier han.

Også Oslo-politiet avviser at de har forsøkt å holde saken hemmelig.- Vi har ikke gjort noe for å holde dette hemmelig, men har forholdt oss slik vi gjør i alle saker der polititjenestemenn er involvert, sier visepolitimester Roger Andresen i Oslo politidistrikt til NTB.Andresen opplyser at han dagen etter dødsfallet sendte ut en klargjøring og innskjerping av rutinene under pågripelser. En av tingene gikk på at ansiktet på den pågrepne til enhver tid skal være synlig.Justisdepartementet opplyser til Nettavisen tirsdag ettermiddag at det ikke er naturlig for justisminister Knut Storberget å kommentere saken når politiet håndterer den.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka