Gå til sidens hovedinnhold

Blaster kobles til strømbrudd

Dataviruset Blaster trekkes nå inn i det omfattende strømbruddet i USA og Canada. Viruset kan ha vært sterkt medvirkende til at strømbruddet ble så omfattende.

Det er satt i gang full granskning etter strømbruddet som mørkla store deler av USA og Canada i forrige uke. Etterforskningen har så langt konsentrert seg om tre lokale elektrisitetsforbindelser i Ohio.

Nå spekuleres det også om dataviruset Blaster kan ha hatt innvirkning. Med stor sikkerhet slås det fast at Blaster ikke har noen direkte sammenheng, men det er ting som tyder på at viruset bidro til å forsterke effekten.

Har skjedd før
Hypotesen til ekspertene som gransker strømbruddet skal være at Blaster kan ha satt kontrollsystemer ut av drift. Dermed fikk strømbruddet i Ohio-sentralene nærmest en domino-effekt, skriver Jyllands-Posten.

Amerikanske myndigheter har til nå avvist at dataviruset har hatt innvirkning på strømbruddet, men den tyske nyhetstjenesten Heise Security hevder å ha informasjon som tyder på noe annet.

Blant annet refererer nyhetstjenesten til et brev fra Charles E. Noble i CISSP Information Security der det bekreftes at dataormen SQL Slammer slo ut kontrollsystemene til to amerikanske kraftverk så sent som i januar i år.

Mistet kontrollen
Systemene som da ble lammet er de samme som skulle forhindre forrige ukes strømbrudd.

”Ingen utilsiktede kontrollhandlinger eller avbrytelser fant sted som følge av virusangrepet, men begge selskapene mistet i flere timer evnen til å kontrollere systemstyringen av el-nettet”, skriver Noble i brevet.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen