Det er foreningen Nei til Frontkollisjoner som har tildelt motorjournalist Lis Merethe Homdal prisen. Foreningen har som formål å arbeide for at norske veier med tilstrekkelig stor trafikk utstyres med skille mellom motgående kjøreretninger, og støtte til andre tiltak for å hindre trafikkulykker.

Homdal mottok prisen den 19. januar i Oslo.

Opplever du problemer med din vei og trafikksikkerhetsnivået? Send tips til journalist Lis Homdal

- Har utmerket seg
Ifølge adm. tilrettelegger i Nei til Frontkollisjoner Per-Kaare Holdal har Homdal blitt tildelt prisen grunnet hennes innsats som journalist med fokus på trafikkulykker i året som gikk.

- Hun har utmerket seg med artikler med fokus på tragedienes konsekvenser for pårørende og trafikkskadde. Hun har også sammenlignet Norges negative utvikling i trafikksikkerhetsarbeidet med våre naboland med en klar positiv utvikling.

Han fremhever at måten Homdal har gjort dette på har bidratt til at leserne har fått nye kunnskaper om hva som er galt med den norske trafikksikkerhetspolitikken.

Homdal kan fortelle at hun setter svært stor pris på utmerkelsen.

Vitamininnsprøytning
- Det betyr at alt det arbeidet jeg har gjort i 2008 for trafikksikkerhet og bedre veier har blitt lagt merke til på en positiv måte. Det gjør at jeg får ny energi til å fortsette å sette søkelys på vei og trafikk. I tillegg er jeg stolt av å kunne motta en utmerkelse som kommer fra en organisasjon som Nei til Frontkollisjoner, for dette er mennesker som har opplevd de lidelsene som kommer i etterkant av trafikkulykker, og som vet veldig godt hva trafikksikkerhet dreier seg om, sier hun.

Manglende politisk vilje
Hun mener mangelen på midtrekkverk er et resultat av politiske prioriteringer, og at politikerne ikke har vært nok interessert i å opprette midtrekkverk.

- Hadde midtrekkverk vært interessant for politikerne, hadde pengene kommet på bordet. Noe av myndighetenes svar på dette er reduserte hastigheter til 70 km/t og et stort antall fotobokser. Men all erfaring viser at utbygging til firefelts motorvei på de mest trafikkerte strekningene løser ulykkesproblemet.

Som eksempel nevner hun de nye firefeltsveiene i Vestfold, sør i Akershus og nord i Østfold, som alle var sterkt ulykkesbelastede veistrekninger før utbyggingen. Nå er antall trafikkdrepte redusert til nesten null.

For dårlig
Hun mener satsingen på midtrekkverk er altfor dårlig i Norge.

- Vi hadde ved utgangen av 2007 hadde Norge kun 106 km med midtdelere, i 2008 ble det budsjettert 9 km og for 2008 10 km. Til sammenligning har Sverige hele 3830 km med midtdelere, og de planlegger å møtesikre 90 prosent av hovedveiene innen 2015.

Ett tapt menneskeliv i trafikken koster rundt 25 millioner kroner, og trafikkskadde koster samfunnet i form av trygd og sykehusutgifter. Tall fra TØI og Nei til Frontkollisjoner har vist at det kostet samfunnet 6,3 milliarder kroner for antall drepte og skadde i frontkollisjoner for 2007 i perioden 1. januar til 31. oktober.

Les noen av sakene til Lis Merethe Homdal her:

Veiene er blitt mye verre

Norge: 106 km. Sverige: 3830 km

Dette er Norges verste vei

Derfor er norske veier så dårlige:

29 veier Navarsete glemte:

Her er Norges dødsveier

Derfor dør vi i trafikken

Denne familien kunne vært i live

Dødsdommer på norske veier

Kun ett land er tregere enn Norge:

- Flere bør fratas lappen

Vil ha ferdskriver i bil

- Norge verre enn Albania

- Veiene er helt på felgen

Her møter Jens trafikkdøden

- Vi vil ha vei nå!

Her velter trailerne som dominobrikker

Alt avhenger av årlige budsjetter
Disse tallene skyldes ifølge Nei til Frontkollisjoner en nærmest fullstendig manglende sikkerhet mot frontkollisjoner på 2- og 3-feltsveier. Ved å spare liv og sikre veiene mener hun at man raskt tjener inn disse pengene.

- Og enda viktigere: Man sparer folk for lidelser og sorg. I Norge avhenger alt av de årlige budsjettene, og politikerne kan ikke svare for hvordan planene i Norge ligger an, sier Homdal.

De fleste møteulykker kan unngås
Hun understreker det bemerkelsesverdige ved at Statens Vegvesen selv har uttalt i deres dybdeanalyser av dødsulykker at man med midtrekkverk kan unngå de fleste møteulykker på veistrekningene.

- Nå viser det seg at etterslepet på veivedlikehold av veiene kun har økt under den sittende regjeringen, men jeg håper nå at vi får se de lovte titalls milliardene i den nye Nasjonal Transportplan (NTP), at politikerne tar et skikkelig krafttak og får folk ut i arbeid og bygge gode og sikre veier, sier hun.

Utsettes og utsettes
Gang på gang utsettes veiprosjekter i NTP fordi det mangler penger, fremhever Homdal, og fylker og kommuner landet rundt har ventet lenge på at deres dårlige veier skal sikres og utbygges.

- Ja - NTP har blitt oppfylt i kroner og øre, men ikke i antall prosjekt. Et spørsmål er jo om politikerne heller bør tenke antall prosjekt, uavhengig kostnader. Og da får man heller innføre færre veiprosjekter i NTP som er garantert å stå ferdig innen planlagt tid, slik at folk ikke blir holdt med godt snakk.

- Europas største sinker
Homdal mener Norge er en av Europas største sinker. Hun fremhever at til og med det svenske Vägverket påpeker deres positive nedgang i antall tragedier på veiene med 54 færre drepte i trafikken og sammenligner seg med Norge – som har en tragisk økning med nesten 10 prosent flere drepte i fjor enn året før.

- Hele 256 menneske ble drept på norske veier i fjor. Det er på høy tid at politikerne tar aksjon og begynner å se på veiutbygging som en investering i stedet som en kostnad, sier Homdal.