638 av Englands dårligste skoler har fått ultimatumet fra engelske myndigheter. Enten presenterer de en plan for hvordan skolene skal bli bedre innen 50 dager, eller de må stenge skolen.

Når planene er levert inn har skolene mindre enn tre år på å vise at de også kan sette planene ut i live.

Klarer de ikke det har myndighetene truet med at skolene blir stengt, slått sammen eller blir gjort om til privatskoler.

Årsaken er at myndighetene har sett seg lei på at elevene ikke lærer det de skal på grunnskolen.

For dårlig
Ifølge guardian.co.uk ser engelske myndigheter med bekymring på at stadig flere elever gjør det dårlig på skolen. Siden Labour kom til makten i 1997 har nær 60 prosent av elevene i England ikke klart å få fem C-karrakterer på den såkalte GCSE, General Certificate of Secondary Education for elever mellom 14 og 16 år og som er avgjørende for å komme inn på mange universiteter.

Én million elever har i denne perioden ikke engang klart å få fem G-karrakterer på en skala fra A til G.

På skolene som har fått ultimatumet klarer ikke engang tre av ti elever å få fem C-karrakterer.

- Skolene har forbedret seg betraktelig siden 1997, men det er fortsatt for mange skoler der mindre enn en tredel av elevene får fem gode karrakterer i GCSE. Med all den støtte som tilbys både foreldre og skoler finnes det ikke ett eneste barn som er forhåndsbestemt å få dårlige karrakterer, sier Ed Balls, statssekretær for barn, skole og familie.

Stort apparat
For å nå målene skal de 638 skolene få tilbud om en pakkeløsning som tilbyr pengestøtte og hjelp til å sette opp undervisningsopplegg for hver enkelt skole. De vil også få hjelp av såkalte «Superheads» som har erfaring med å gjøre dårlige skoler om til mønsterbruk.

Andre ideer som har blitt luftet i saken er muligheten for elevevaluering av lærerne, rekrutere tidligere elever til lærere, vise gode forbilder fra lokalmiljøet og lignende.

Prosjektet har fått navnet Den nasjonale utfordringen.