Etter det NTB erfarer, vil regjeringen trolig instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om å behandle asylsøknaden til den afghanske tolken Faizullah Muradi (22).

Statsminister Erna Solberg (H) beordret onsdag Justis- og beredskapsdepartementet til å gå inn i saken til Muradi, som ble tvangsutsendt til Italia natt til tirsdag, og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) uttalte at han tok sikte på at gjennomgangen skal skje så fort som mulig.

Departementet ville fredag formiddag ikke kommentere hvor saken står, men etter det NTB erfarer vil Utlendingsdirektoratet (UDI) bli instruert om å realitetsbehandle Muradis søknad.

Det vil i tilfelle trolig være første gang utlendingsmyndighetene må gå inn i saken til en asylsøker som er sendt ut av landet som følge av Dublin-avtalen.

UDI taus

UDI har ikke villet behandle saken hans med henvisning til Dublin-avtalen. Den sier at asylsøkere skal få behandlet saken sin i det første landet i Schengen-området de blir registrert. I Muradis tilfelle var dette Italia.

UDI ville ikke kommentere saken fredag, og viser til at de foreløpig ikke har mottatt noen bestilling i saken fra departementet.

Morten Ekeland i støttegruppen til Muradi sier støttespillernes ufravikelige krav er at norske myndigheter må behandle Muradis sak.

– I det øyeblikket UDI velger å behandle saken hans, så vil det være åpenbart at han har et beskyttelsesbehov og at han må få asyl i Norge, sier Ekeland.

Muradi jobbet i flere år for de norske styrkene i Afghanistan, både som tolk og som soldat under kamphandlingene, og han er truet på livet i hjemlandet av Taliban. Det skapte sterke reaksjoner i Norge da han natt til tirsdag ble tvangssendt til Italia.

I februar i fjor fikk 21 andre afghanske tolker asyl i Norge, og statsminister Erna Solberg var onsdag klar på at Norge har et moralsk ansvar for å beskytte dem som jobbet for de norske styrkene.

Norske veteraner er blant dem som har engasjert seg sterkest i saken til Muradi. Fredag overleverte Libanon-veteran Geir Dolonen-Marthinussen over 3.000 underskrifter til støtte for 22-åringen til statssekretær Himanshu Gulati (Frp) i Justisdepartementet, skriver NRK.

Innsamlingsaksjon

Støttegruppen starter nå en innsamlingsaksjon for å sikre hjelp til 22-åringen.

– Vi blir ringt ned av folk som ønsker å hjelpe ham, og vi jobber nå med å få til en slik aksjon, sier Ekeland.

Støttespillerne har også engasjert en erfaren asyladvokat i Italia for å bistå 22-åringen. I Norge har de engasjert asyladvokat Arild Humlen i saken.

Muradi befinner seg nå i den italienske byen Lecce. Da han oppsøkte immigrasjonskontoret fredag formiddag, ble han frarådet av italienske immigrasjonsmyndigheter å søke politisk asyl i Italia hvis han vil til Norge, skriverLindesnes Avis, som følger 22-åringen i Italia.

– Søker jeg politisk asyl i Italia, vil jeg ikke kunne søke asyl i Norge igjen. Og om jeg søker politisk asyl, og den blir avslått, sendes jeg tilbake til Afghanistan. Den øverste lederen rådet meg personlig til å søke asyl i Norge på grunn av alle mine dokumenter. Det vil være vanskelig å bevise det her i Italia, sier Muradi til avisen.

Nå er alternativet hans å søke om en oppdatering av sin tidligere oppholdstillatelse i Italia, en tillatelse han fikk av en dommer for å kunne oppholde seg i landet i påvente av rettssaken han vitnet i, mens han venter og håper på at norske myndigheter likevel vil behandle søknaden hans og innvilge ham asyl.