Gå til sidens hovedinnhold

Blir vi nyskapende av oljepenger?

Før var det nød som lærte nøgne kvinner å spinne. I dag er det angivelig mer oljepenger som skal gjøre oss nyskapende. Det tror ikke NA24s kommentator.

(NA24 KOMMENTAR): Statistisk sentralbyrå offentliggjorde onsdag en innovasjonsundersøkelse som gir et bilde av nyskapningsaktiviteten i norske bedrifter.

YS var raskt ute med en pressemelding hvor det hevdes at SSB-tallene viser at norske bedrifter er for lite innovative, og at vi må bruke oljepenger på et nytt forskningsfond for at Norge skal utvikle seg som kunnskapsnasjon.

Innovasjon, forskning, utvikling og kunnskapsnasjon – det høres veldig fint ut. Hvem kan vel være uenig?

Men man bør tygge litt mer på en rekke spørsmål:

  • - Hva menes egentlig med innovasjon og forskning?
  • - Er norske bedrifter lite innovative?
  • - Er norske bedrifter mindre innovative enn bedrifter i andre land?
  • - Har det medført problemer for Norge?
  • - Hvis det har medført problemer, er mer oljepenger løsningen?

Undersøkelsen til SSB viser at 26 prosent av norske bedrifter har gjort en grunnleggende innovasjon, enten når det gjelder produkter eller arbeidsmetodikk, i måleperioden 2002 til 2004. Andelen som oppgir at de innoverer har falt noe fra forrige undersøkelse, og hadde da falt fra den før det igjen.

Foreløpig foreligger det ikke oppdaterte tall fra andre land, men i tidligere undersøkelser har Norge scoret lavere enn de andre nordiske landene.

Men her er det trolig viktig å se på bransjefordeling. For eksempel er det nok større sjanse for at en svensk leverandør av utstyr til telekomindustrien selv vil hevde at man har innovert de siste årene enn en norsk lakseoppdretter. Men er den ene bransjen nødvendigvis mer innovativ selv om en ti år gammel laks er en storlaks, mens en ti år gammel mobiltelefon er en museumsgjenstand?

Bedre med mindre innovasjon?
Foreløpig kan man ikke akkurat si at utviklingen i Norge tyder på at den angivelig lave og fallende innovasjonstakten i Norge har skapt problemer. Ifølge FN er jo Norge verdens beste land å bo i, norsk næringsliv går så det suser, og Oslo Børs er firedoblet på tre år. Man er jo nesten fristet til å si at det går bedre jo mindre vi innoverer.

Men la oss uansett anta at norske bedrifter er for lite innovative, og at det er et problem.

Jeg synes YS i sin pressemelding litt for lettvint kobler sammen offentlige forskningsmidler med innovasjon i bedrifter. SSBs undersøkelse dreier seg om innovasjon i bedrifter, den har for eksempel ingenting å gjøre med forskning på universiteter. Det dreier seg om nyskapning når det gjelder produkter eller arbeidsmetodikk i bedriftene. Det er derfor tvilsomt når YS uten forbehold tar SSBs tall til inntekt for et forskningsfond som skal stimulere til økt forskning i offentlig og privat sektor.

Da IKEA-gründer Ingvar Kamprad på 1950-tallet revolusjonerte møbelbransjen ved å flatpakke møblene, gjorde han noe av det mest innovative i næringslivet de siste hundre årene. Han fikk ideen da han så en av sine ansatte skru bena av et bord for å få det inn i en bil.

Årsakssammenhengen mellom offentlige forskningsmidler og denne typen innovasjon i næringslivet er ikke soleklar, for å si det mildt.

Er det egentlig sikkert at «den største utfordringen er økonomi», som YS-leder Randi Bjørgen hevder i sin pressemelding?

Pengene finnes
Jeg tror ikke det. Slik jeg ser det er det ganske bra med risikokapital tilgjengelig i Norge for tiden. Vi er på vei mot et meget godt år, kanskje rekord, når det gjelder tilførsel av ny kapital og nye selskaper til Oslo Børs, nye venturefond stables på bena, og vi skal jo ikke glemme at Norges Forskningsråd allerede forvalter store midler (4,6 milliarder i 2005).

Selvsagt vil småbedriftseiere, forskere, konsulenter og oppfinnere gjerne ha enda mer – som det også indikeres i SSBs undersøkelse. Det ligger i sakens natur.

Men kapital skal være en knapphetsfaktor – det er det som gjør at de beste ideene og de dyktigste gründerne blir finansiert, mens de dårlige ikke blir det. Og det er slik man skaper lønnsomme bedrifter. Utsilingen er selvsagt ikke feilfri, men langt bedre enn ingenting.

Investeres det for mye penger i innovasjon, blir avkastningen dårlig. Se bare på dotcomboomen. De gode prosjektene (Amazon.com og Fast Search & Transfer) blir priset for høyt, og til og med de dårlige (noen som husker Global Money Games og Boo.com?) får finansiering.

Det er mye annet enn penger som skal til for å skape vellykket innovasjon i bedrifter. For det første må man ha ideer. Dernest må man evne til å gjøre ideene om til produkter eller tjenester. Og så må man ut i verden for å selge. Man må ofre mye og jobbe knallhardt.

Det kreves spesielle egenskaper for å skape noe nytt i næringslivet. Man blir ikke Ingvar Kamprad, Henry Ford, Steve Jobs, Sam Eyde eller Kjell Inge Røkke av å få statlige tilskudd.

Mer oljepenger skaper verken fantasi, risikovillighet, selgeregenskaper eller arbeidsmoral. Kanskje tvert om.

Are Slettaner tidligere redaktør i TV 2 Nettavisens økonomiseksjon og iMarkedet.no. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet kommentarartikler. Her kan du lese de siste dagenes kommentarer:

Atomkraft? OK da!
Vive la différence!
Svenskevits i kraftmarkedet
Er de rødgrønne bra for børsen?
Kan ikke bli verre enn Berlusconi
Hurra for oljefondet!
Selg SAS!

Kommentarer til denne saken