Det viser en undersøkelse TNS Gallup har utført for TV 2. Meningsmålingen er den første i sitt slag blant norske muslimer.

Rent Ap-flertall
Aller størst oppslutning får Arbeiderpartiet, med 52,4 prosent. Deretter følger Sosialistisk Venstreparti med 30,5 prosent. Partiet som gjør det best på borgerlig side er Høyre. Men ikke med mer enn stusselige 5,3 prosent. Deretter følger KrF og Venstre.

- Det er gledelig at minoritetsbefolkningen slutter om venstresida i politikken. Det gir meg selvtillit på at vi fører en politikk som er bra. De ser at de gode resultatene av den norske velferdspolitikken ivaretar både dem og resten av befolkningen, sier partisekretær Martin Kolberg i Arbeiderpartiet.

- Stemmer det med undersøkelser dere selv har?

- Hovedbildet er riktig i forhold til det vi vet fra før, ja, sier Kolberg.

Frp-muslimer
Men også Frp har sine tilhengere blant muslimene; 2,4 prosent oppgir at de stemte på FrP ved forrige valg.

Her er oppslutningen for alle partier:

Den muslimske befolkningen har med andre ord en klar sosialistisk profil sammenliknet med befolkningen generelt.

Undersøkelsen indikerer at muslimske kvinner i større grad stemmer på Sosialistisk Venstreparti enn muslimske menn, og at muslimske menn i større grad stemmer på Arbeiderpartiet sammenliknet med muslimske kvinner.

Muslimer med lav utdannelse stemmer også i større grad på Arbeiderpartiet enn muslimer med høy utdannelse.

- Utfordring
- Dette er en klar utfordring for oss, sier Høyres innvandringspolitiske talskvinne - Kari Lise Holmberg. Hun karakteriserer tallene som veldig interessante.

- Jeg tror vi skal ta den utfordringen, for vi har en politikk som bør passe mange innvandrergrupper meget godt, sier Holmberg og peker blant annet på skolepolitikken og næringspolitikken til Høyre, samt fokuset på enkeltindividets rettigheter og frihet.

- Oslo Høyre har gått foran her. Men vi har nok en jobb å gjøre i resten av landet også, sier hun.

Oppslutningen i prosent:

Undersøkelsen er gjennomført med identiske spørsmål i et representativt utvalg av den norske befolkningen. Intervjuene ble gjennomført i mars 2006. Utarbeiding av spørreskjema, metodearbeid - etablering av et representativt utvalg, oversettelse av skjemaet og rekruttering av flerspråklige intervjuere har pågått siden juli 2005.

77 prosent av den norske befolkningen stemte ved stortingsvalget i 2005.

86 prosent av befolkningsutvalget i denne undersøkelsen rapporterer at de stemte ved siste stortingsvalg.

53 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget i fjor høst.

I denne undersøkelsen rapporterer 56 prosent av det muslimske utvalget at de stemte ved siste stortingsvalg.

Undersøkelsen indikerer at valgdeltakelsen er høyere blant muslimske kvinner (61 prosent) enn blant muslimske menn (52 prosent), men forskjellen er ikke signifikant.

Den rapporterte valgdeltakelsen er derimot klart høyere blant eldre muslimer på 45 år eller mer (71 prosent) enn blant de yngre muslimer mellom 18 og 44 år (51-52 prosent).

Muslimske andregenerasjonsinnvandrere rapporterer høyere valgdeltakelse (82 prosent) enn muslimske førstegenerasjonsinnvandrere (53 prosent), og valgdeltakelsen er høyere blant religiøst mer aktive muslimer (66 prosent) enn blant mindre religiøst aktive muslimer (53 prosent).

Overrasket
Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU er overrasket over de høye tallene for røde stemmer blant muslimene i Norge.

- Partipreferansen til innvandrere har vært studert tidligere. Hovedkonklusjon er at jo lenger innvandrerne har bodd i Norge, jo likere blir de nordmenn i partipreferanse. Men en ser også tydelige trekk på at innvandrerne velger partier på bakgrunn av kjente partier i hjemlandet, sier Todal Jenssen.

- Han viser til at det er tydelige trekk i det pakistanske miljøet at de er tilhengere av Arbeiderpartiet, og at det kan ha sammenheng med et tradisjonelt sosialistisk parti i Pakistan. Chilenerne er gjerne tilhengere av partier ytterst på venstre fløy, mens vietnameserne gjerne stemmer borgerlig og da Høyre.

Velferd
- Det er klart at det overraskende med en voldsom oppslutning om SV og Ap. Den hørtes veldig skjev ut i forhold til resten av befolkningen, sier han.

Valgforskeren peker på at av de mest synlige partiene er kanskje SV mest innvandringsliberalt, og at det kan det ha noe å si.

Han tror også at assosiasjonene mellom Ap og velferdsstaten kan være en medvirkende årsak.

- Det er jo sånn at det er mange partier i Norge som har skaffet seg velgere på velferdstiltak. Men det er selvfølgelig slik at det kan oppfattes som at Arbeiderpartiet er garantisten for velferdsstaten og ordninger, sier han. Han legger til at i den etnisk norske befolkning er Frp den viktigste konkurrenten til Ap.

- Men mange av innvandrerne har nok fått med seg at de ikke akkurat står med åpne armer og ønsker dem velkommen. Kanskje derfor velger de Ap istedet, sier han.