Gå til sidens hovedinnhold

Boligprisene faller i høst

Hvis du trodde lave renter var medisinen som friskmelder boligmarkedet, tok du feil.

Gjentatte rentenedsettelser og en rekordlav styringsrente fra Norges Bank har gjort at boligmarkedet har steget marginalt så langt i år til tross for at både norsk og internasjonal økonomi står til langt opp til halsen i finanskrisen.

Nå kommer imidlertid meldingen som slår kaldt vann i blodet på boligeiere som trodde boligmarkedet styrer unna krisen.

Renteeffekten kommer nemlig til å bli spist opp av arbeidsledighetseffekten.

Det betyr boligprisfall til høsten.

Meglerguiden: Finn billigste og beste boligmegler

Motstridende krefter
- Vi ser at utlånsrenten til bankene har gått noe ned, og vi har prognoser som tilsier at den skal videre ned. Isolert sett tilsier det en boligprisoppgang. Samtidig har vi prognoser på at arbeidsledigheten skal øke, og det taler isolert sett for en boligprisnedgang, sier Ole Christian Beck-Moen i DnB NOR Markeds.

Renteeffekten kommer nær umiddelbart etter en rentenedsettelse, mens arbeidsledighetseffekten bruker noe lengre tid på å innvirke på boligmarkedet. Det er den utviklingen som kommer til å gjøre at boligprisene, etter DnB NORs anslag, kommer til å synke mot høsten og vinteren.

- Dette stemmer overens med det vi har sett så langt med en liten oppgang i boligprisene siden nyttår. Dette skyldes at den tidlige renteeffekten dominerer akkurat nå, men etter hvert vil det være arbeidsledighetseffekten som påvirker markedet, sier Beck-Moen.

I egen morgenrapport hevder Norges største bankkonsern at fallet i boligprisen ville vært på opp mot 12 prosent dersom det kun var disse to faktorene som påvirket boligprisen.

Det er det heldigvis ikke.

Tusen påvirkninger
- Det er en rekke andre ting som virker inn på markedet, og som utligner den negative effekten av økende arbeidsledighet. Blant annet har tilbudssiden igangsatt bygging av færre boliger, psykologien teller inn sammen med forventningene om utviklingen i boligmarkedet, og det at de fleste får bedre råd trekker mot en bremsing av arbeidsledighetseffekten, sier Beck-Moen.

Dette visker ut store deler av ovennevnte fall. Det er imidlertid alt for tidlig helt å friskmelde boligmarkedet.

- Det blir nok litt tidlig. Folk glemmer at ledighetseffekten vil slå hardt, men at det vil ta litt tid. Dersom vi ser prisendringene fra ett år til et annet ser vi for oss et moderat fall fra 2008 til 2009 på rundt 2 prosent. Etter dette ser det ut til at de faktorene som tilsier økende boligpriser vil sørge for at vi får en flat utvikling i 2009 og 2010, men vi venter ikke at markedet er tilbake til normalen på enda noen år. Det er stor usikkerhet rundt dette, men vi ser som sagt for oss en flat utvikling de neste årene, sier Beck-Moen.

Nedjusterer marerittet
Fallet på 2 prosent kommer i tillegg til Statistisk Sentralbyrås registrerte fall i boligprisene på 5,3 prosent fra 1. kvartal i 2008 til 1. kvartal i 2009. Men også denne statistikken styrker prognosene til DnB NOR.

Den viser nemlig en boligprisøkning på 4,1 prosent fra 4. kvartal i 2008 til 1. kvartal i 2009.

Samtidig har SSB nedjustert sine anslag for boligprisfall fra et fall på 12,1 prosent i år til et fall på 2,3 prosent. Byrået regner også med en boligprisoppgang på 2 prosent neste år.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm: Bytt strømleverandør og spar tusener.
Minrente: Bytt bank gratis og spar 5000 kroner i året.
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndtverkere.
MinKreditt: Finn det billigste forbrukslånet
(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere).

Kommentarer til denne saken