Oslo (NTB): Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) tror at sentrum i norsk politikk fortsatt har en framtid.

- Ryktene om sentrums død er overdrevet, sier Bondevik til Vårt Land.

Han mener man ikke bør være for rask med å si at dagens bilde av det politiske landskapet vil forbli som nå.

- Det er ikke sikkert at de rødgrønne holder sammen hele perioden. Derfor kan det åpne seg nye muligheter til markeringer, og sentrum kan gjenoppstå, sier Bondevik.

Han mener KrF nå står overfor en ny situasjon ved at partiet får et større ansvar for å holde på sentrumsposisjonen når Sp er bundet til regjeringen og Venstre er blitt mindre.

Bondevik mener det er uheldig at norsk politikk blir delt mellom to store blokker.

- En todeling av politikken med en mørkeblå og en rødgrønn pol, kan gi brå svingninger ved valg. Brå kast fra den ene siden av politikken til den andre er ikke noe heldig. Her har sentrum spilt en modererende rolle, mener han.

- Om man ikke jobber for sentrum som politisk kraft, kan det ende med at mange velgere føler at de ikke har noe politisk hjemsted mer. Dessuten finnes betydelige grupper av velgere som er mest komfortable med at løsningene er moderate, mener Bondevik. (©NTB)