I et åpent brev fra massemorderen og terroristen Anders Behring Breivik klager han over det han karakteriserer som forverrede soningsforhold ved Skien fengsel.

De nye soningsforholdene trådte i kraft i vedtak 2. september. Terroristen mener seg umenneskelig behandlet. I brevet truer han med å sultestreike og skriver blant annet:

«Hvis ikke 02.09.15-opptrappingen reverseres vil jeg til slutt fortsette sultestreiken frem til døden. Jeg orker ikke mer».

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060.

– Studiene var det eneste jeg hadde

I brevet klager Breivik over det han mener er forverrede soningsforhold. Ifølge Breivik skal dette ha skjedd fra den 2. september i år. Ifølge terroristen får han nå bare ta i bruk en av to isolatceller, som han har tilgang til, i 23 av 24 timer i døgnet.

Mottakerne av brevet er flere redaksjoner i Norge og Sverige, fengselsleder ved Skien fengsel Ole Kristoffer Borhaug, direktør for Kriminalomsorgdirektoratet (KDI) Marianne Vollan og Justisdepartementet ved statsråd Anders Anundsen.

I brevet heter det blant annet:

«Studier og tilsvarende er ikke menneskelig mulig under slike omstendigheter, og dette gjelder alle som blir isolert under slike forhold.

Beslutningen om disse drastisk forverrede forholdene tvinger meg til å droppe studiene, som igjen medfører at jeg mister studieplassen ved UiO. Studiene, som ble muliggjort i 13 hele dager - før justisministeren satte en stopper for dem, var det eneste jeg hadde».

I brevet påpeker han også at de strenge soningsforholdene blant annet går ut over studiene. Hans forsvarer Øystein Storrvik ønsker ikke å si for mye på nåværende tidspunkt.

Breivik klager blant annet på at han ikke i like stor grad får mulighet for samhandling med ansatte i fengselet, at det ikke er mulig å føre samtaler på andre måter enn gjennom en liten luke.

Nettavisens leder: «Han skal føle det som et onde»

Saksøker Norge

Breivik og hans forsvarer er i en prosess med å ta ut søksmål mot Norge, for det terroristen mener er brudd på menneskerettighetene.

– Hans soningsvilkår kommer til å bli gjennomgått i detalj i forbindelse med saken hvor han har saksøkt staten. Derfor ønsker jeg ikke å gå inn i enkelte diskusjoner knyttet til dette, sier han til Nettavisen.

– Kjenner du til at soningsforholdene skal ha blitt verre, slik han selv hevder?

– Han har hvert fall ikke fått det noe bedre, og han beskriver innstramninger. Men det er ulike oppfatninger om hva som er innstramninger og ikke mellom ham og fengselet. De ulike sidene av saken blir vurdert i retten på et senere tidspunkt, avslutter Storrvik.

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Ole Petter Ottersen har ikke mottatt brevet.

Les også: 22.juli-støttegruppe skuffet over media

Klager på nakenransakelser

– Dette vet jeg ikke noe om. Jeg har også sjekket med folk som normalt ville ha vært informert, så jeg har ingen kommentar til saken, sier han til Nettavisen.

Les også: Breivik saksøker Norge

Les også: Derfor saksøker Breivik Norge

For uten å true med å sultestreike, skriver massemorderen at han skal anmelde justisminister Anders Anundsen. Han hevder også å ha blitt grovt mishandlet gjennom fire år. Dette skal blant annet inkludere:

  • To og et halvt år med innesperring på isolatcelle med under fem minutters menneskelig kontakt på en vanlig dag.
  • Brev- og besøksforbud som han hevder har vart i fire år.
  • Ca. 884 tvungne nakenransakelser.
  • Ca. 2300 tilfeller av såkalte gripemanøvre.
  • Ca. 3600 håndjernspåsettelse
  • Ca. 1160 håndskannerundersøkelser.

– Det er vanskelig for meg å kommentere enkeltinnsattes soningsforhold. For øvrig har jeg heller ikke lest brevet ennå, sier Anundsen til Nettavisen.

Breivik er i dag den eneste fangen i Norge som sitter på avdeling for særlig høy sikkerhetsnivå.

– På generelt grunnlag kan jeg si at folk som sitter på den avdelingen har et noe mer innsnevret regime enn andre innsatte. Men de har et tilnærmet likt tilbud som de andre, sier Borhaug til Nettavisen.

– Per nå er det ingen hos oss som sultestreiker. Men det har forekommet at innsatte har truet med det uten at det har skjedd.

– Alle innsatte blir visitert

– Stemmer Breiviks opplysninger vedrørende det han selv kaller for ransakelser og nakenransakelser?

– Alle innsatte blir visitert, det er noe vi gjør relativt hyppig, og det er forskjellige former for dette. Jeg kommer ikke til å gå inn på hva det innebærer da det har noe med hvordan vi håndterer sikkerheten i fengselet, sier Borhaug.

– Er Breiviks beskrivelse av soningsforholdene et riktig bilde?

– Innsatte kan oppleve hverdagen som annerledes enn det vi ansatte gjør. Det er mange innsatte som opplever at de har et strengt begrenset regime.

Anundsen har ikke hatt mulighet for å kommentere saken ettersom han er opptatt på et oppdrag i utlandet.

Direktør i Kriminalomsorgdirektoratet (KDI) Marianne Vollan har ikke svart på Nettavisens henvendelser.