Gå til sidens hovedinnhold

Brøt god presseskikk

Ordfører Terje Søviknes (Frp) fikk medhold i Pressens Faglige Utvalg (PFU) da han klaget inn TV 2 Nettavisen for brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i TV 2 Nettavisen, der det framgår at det blir flaggløst i Os kommune på 17. mai. Årsaken skal være at kommunen vil halvere utgiftene til offentlig flagging og delegere oppgaven til institusjonene. Os kommune, representert ved ordfører Terje Søviknes, kan ikke se at TV 2 Nettavisen har dekning for påstandene om en flaggløs nasjonaldag i sin tittel og ingress, og påpeker at det fortsatt er ”fullt handlingsrom for driftsenhetene til å flagge når de vil, men ut fra lokale prioriteringer”. Klageren reagerer også på at TV 2 Nettavisen ikke har kontaktet ham eller rådmannen for kommentar i saken, men ukritisk gjengitt andre mediers dekning.

TV 2 Nettavisen påpeker at den nye ordningen overlater de enkelte virksomheter å bestemme om de ville flagge og å finne penger til dette. Slik nettpublikasjonen ser det, vil det være en ”rimelig stor risiko for at flagging ikke vil skje i alle fall på deler av flaggdagene og deler av flaggstengene – utenom kontortid”. TV 2 Nettavisen viser til rådmannens uttalelse om at det er ved å kutte utgiftene til tidlig og sen flaggvakt at kommune sparer pengene. Redaksjonen hevder den gjorde flere forsøk på å nå ordføreren, men uten å lykkes. Tittel og ingress ble imidlertid endret da Terje Søviknes tok kontakt og avkreftet en flaggløs 17. mai. TV 2 Nettavisen legger imidlertid til at konsekvensene i fremtiden kan bli som beskrevet, og noterer seg at dette heller ikke bestrides av klageren.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at en tidligere betalt kommunal oppgave med flaggheising på offentlige flaggdager, erstattes med en frivillig og ubetalt ordning, for å spare penger. Sett i lys av dette, og den forestående feiring av nasjonaldagen, måtte det stå TV 2 Nettavisen fritt å sette søkelyset på de konsekvenser en slik ordning kunne få under markeringen.

Imidlertid merker utvalget seg at TV 2 Nettavisen uten forbehold i tittel og ingress slår fast at det blir flaggløst i kommunen på 17. mai, og at kommunen sparer 225.000 kroner på dette. Ut fra det foreliggende kan ikke utvalget se at Nettavisen har dekning for påstandene. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: ”Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet”.

Selv om ordføreren i en oppfølgende nettartikkel noen timer senere slapp til med korrigeringer, opphever ikke dette det opprinnelige overtrampet.

TV 2 Nettavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. august 2003

Thor Woje, Annette Groth, Sigrun Slapgard, Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant