Mandag gikk rusforsker Willy Pedersen ut i Nettavisen og mente at cannabis burde legaliseres og selges på apoteket.

Og det som i alle fall er sikkert er at et forbud mot hasj i Norge ikke fører til at omsetting ikke forekommer.

LES OGSÅ:- Hasj på apoteket

Enorme mengder
Ingen vet hvor mye cannabis som selges i Norge i løpet av et år. Forskere og politikilder Nettavisen har kontaktet er høyst usikre.

Beslagstatistikken fra Kripos utgjør et håndfast datagrunnlag. I perioden 2003 til 2008 ble det i gjennomsnitt beslaglagt nær 1,7 tonn cannabis årlig. Men ingen vet om politi og tollvesen beslaglegger for eksempel fem eller ti prosent av det totale volumet som omsettes og konsumeres i løpet av et år.

- Kanskje 15 tonn?
Professor Paul Larsson ved Politihøgskolen i Oslo vedgår at fagmiljøene bare har estimater og at det er «ute i det blå» hvor mye av det totale cannabisvolumet som blir beslaglagt.

- Jeg vil tro at det omsettes mellom 5 og 15 tonn cannabis i Norge i løpet av ett år. En smugler som ble tatt for noen år siden innrømmet at han hadde smuglet inn 3,5 tonn på ett år. Det kan kanskje være snakk om 15 tonn i året? Men det varierer nok en del. Er det lett tilgang, så går forbruket opp. Det er storforbrukerne som drar opp tallene på volum, de som bruker cannabis daglig eller flere ganger i uken. Det fins jo de som røyker noe inni hampen mye, som fem gram daglig. Hvor mange det er som har prøvd cannabis en gang i løpet av livet har svært liten virkning på det totale volumet, sier Poul Larsson til Nettavisen.

2,2 milliarder kroner
Om Larssons øvre estimat er korrekt, omsettes cannabis i form av hasj og marihuana for over to milliarder kroner i året i Norge.

I Oslo koster nå hasj av god kvalitet 150 kroner per gram, noe som betyr at 15 tonn hasj i sluttleddene kan omsettes svart for 2,2 milliarder kroner.

Om staten hadde regulert og avgiftsbelagt omsetningen, kunne det offentlige ha puttet det aller meste av disse milliardene inn i felleskassen. Avgifter på alkohol og tobakk gir f.eks. staten inntekter på 20,1 milliarder kroner i 2010.

15 tonn cannabis fordelt på 365 dager gir et dagsforbruk på landsbasis på 41 kilo, noe som kan forsyne 41.000 hasjrøykere om de røyker eller spiser fire brukerdoser av 0,25 gram daglig.

Den ferskeste undersøkelsen i Norge på cannabisbruk i voksenbefolkningen, fra 2004, viser at 2,2 prosent av de spurte i alderen 15 til 64 år hadde brukt cannabis den siste måneden.