Fredag ettermiddag framsto tonen som anspent i budsjettforhandlingene som allerede da var langt på overtid. Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) var inne i samtalene i helgen, og søndag kveld hadde partene klart å enes om et opplegg.

Se alle budsjettlekkasjene lenger ned.

– Det ser ut til at vi blir enige om en avtale i løpet av dagen, sa Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik etter mandagens første forhandlingsmøte.

Regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre møttes på nytt i statsrådssalen på Stortinget klokken 11 og gikk fra hverandre en snau time senere. Mer enn formaliteter gjenstår, men partene har tro på at en avtale kan bli presentert i ettermiddag. Enda et forhandlingsmøte er avtalt, men tidspunktet for dette er ennå ikke klart. Før en avtale kan legges fram, skal den forankres i partigruppene.

Den selvpålagte fristen for enighet er nå skjøvet ut til klokken 18 mandag. Det skal være tilstrekkelig for finanskomiteen til å avgi innstilling lørdag, noe som i så fall sørger for at finansdebatten på Stortinget finner sted 3. desember.

Endringer

Etter det NTB erfarer, innebærer budsjettavtalen at det flyttes på nærmere 6 milliarder kroner i regjeringens opprinnelige budsjettforslag. Omprioriteringene innen det enkelte budsjettkapittel ligger mandag formiddag an til å overstige 14 milliarder kroner.

Dagens Næringsliv melder at avtalen legger opp til økt utbytte fra statlige selskaper for å dekke inn økte utgifter til flyktningkrisen.

Fremskrittspartiet ser ut til å få gjennomslag for å holde diesel- og bensinavgiften uendret, men det ligger an til endringer i engangsavgiften som gjør at forurensende biler blir dyrere å kjøpe. Samtidig forplikter partene seg til nye vurderinger av bilavgiftene når rapporten fra Grønn skattekommisjon foreligger senere i år.

Bistand

Å tilbakeføre penger som regjeringen omdisponerte innen bistandsbudsjettet for å finansiere hjemlige tiltak mot flyktningkrisen, har vært KrFs hovedprioritering i forhandlingene.

De opprinnelige 4,3 milliarder kronene som ble omdisponert, er etter det NRK får opplyst nedjustert med rundt 2,5 milliarder kroner til 1,8 milliarder kroner.

NRK melder at ordningen med gratis kjernetid i barnehager utvides til også å omfatte treåringer. I tillegg utvides ordningen med tidlig innsats i småskolen, slik at det blir to lærere i klasserommet for elevene fra 1. til 4. klasse.

Et av Venstres hovedmål har vært et sterkere grønt skifte i budsjettet, altså gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. I tråd med dette så det søndag ut til at elavgiften økes med 1,50 øre per kilowattimer, ifølge TV 2.

Motivert av det samme, blir det dyrere å fly så vel innenriks som utenriks. Ifølge TV 2 blir flyseteavgiften økt til 80 kroner. Distriktsrutene skjermes imidlertid mot denne avgiftsøkningen.

Skatt

Regjeringens forslag til ny skattemodell, såkalt trinnskatt endres også, ifølge NRK. Blant annet ligger det an til at første trinnet i modellen faller bort, noe som gagner lavtlønte husholdninger.

Ifølge Dagsavisen blir det heller ikke kuttet i satsen på formuesskatten. Regjeringen foreslo å redusere denne med 0,05 prosentenheter, til 0,8 prosent. Samtidig ligger det an til fortsatt økt bunnfradrag. Regjeringen har foreslått å øke dette til 1,4 millioner kroner i 2016, og 2,8 millioner for ektepar.

Frp skal ha fått gjennomslag for å redusere avkortingen i pensjonen til gifte og samboende pensjonister, en reform som har en helårseffekt på snaut 3 milliarder kroner. Samtidig vil forliket styrke økonomien til enslige minstepensjonister med 4.000 kroner i helårseffekt, etter det NTB erfarer. Endringen trer først i kraft fra 1. september neste år. (©NTB)