Flere motstandere av atomkraft Nettavisen har snakket med viser til fremtidige generasjon som noe av årsaken til at en ikke bør satse på atomkraft. Årsaken er at avfallshåndtering fortsatt er en utfordring - selv om både Sverige og Finlands løsning blir omtalt i positive vendinger.

Les også:

Professor Jon Samseth og nestlederen Stortingets energikomité Siri A. Meling (H) forteller derimot at de mener det er den yngre generasjonen som vil presse fram atomkraften.

- Det er de unge som har vokst opp etter Chernobyl som vil drive dette fram, sier Samseth til Nettavisen.

Atomkraftens mangel på CO2-utslipp frister også de unge.

- Det er interessant å merke seg den undersøkelsen som ble offentliggjort nylig hvor de yngre generasjoner er langt på vei positive til kjernekraft - sannsynligvis som en del av løsningen i forhold til klimautfordringen, sier Meling.

En runde blant ungdomspartiene viser at de i stor grad har samme holdning til atomkraft som sine moderpartier, men at holdningen er en anelse lettere. Flere partier har til dels sterke elementer som jobber aktivt for satsing på atomkraft - selv om den offisielle holdningen til ungdomspartiene som regel er skeptisk.

- Bør være en målsetting
Hos FrPU er derimot holdningen usedvanlig positiv.

- Du har snakket med Ketil Solvik-Olsen? Han sa vel at en bør satse mer på forskning? Jeg synes vi bør være såpass ambisiøse å si at det er en målsetting å bygge kjernekraft i Norge, sier FrPU-formann Over A. Vanebo til Nettavisen.

Vil se til Sverige
Vanebo har vært i Sverige for å studere atomkraftanleggene der, som står for en betydelig del av energiproduksjonen i landet.

- De har god håndtering på alle utfordringene. Og når det kommer til strålingen antar en at en flyvertinne utsettes for mer stråling enn de ansatte på anleggene, sier Vanebo.

- Atomkraft blir ofte fremstilt som noe Chernobyl-lignende, men bare se på datamaskiner fra 80-tallet, så skjønner en at det er noe helt annet enn det vi har tilgang på i dag, sier han med henvisning til atomkraftanlegget som ble satt i drift i 1977.

- Bruk gjerne urankraftverk
Med bakgrunn i de potensielle fordelene med thorium som brenselskilde, og ikke minst fordi Norge sitter på enorme forekomster av stoffet, ønsker Vanebo primært å satse på det her i Norge.

- Vi bør utnytte våre ressurser og primært gå for thorium, men vi kan gjerne ta i bruk uran i en overgangsperiode til en har fått skikkelig sving på thoriumkraftverkene, sier Vanebo.

FrPU-lederen mener Norge raskt bør samle inn erfaringer fra både våre naboland, og ikke minst Frankrike der rundt 80 prosent av energiproduksjonen kommer fra atomkraftverk.

Til tross for at Frp ikke har fremstått som den fremste tilhengeren av å bekjempe CO2-utslipp i verden, mener Vanebo at nettopp mangelen på CO2-utslipp er viktig.

- Jeg er født på 80-tallet og kjenner den frykten folk rundt meg hadde etter Chernobyl, og at debatten rundt atomkraft da ble liggende stille. Men nå er det gjort store teknologiske fremskritt. Hadde en informert unge om hva som har skjedd på feltet de siste årene, så tror jeg de fleste vil være tilhengere, sier Vanebo.

Får ikke med seg alle unge
Hos Natur og Ungdom deler en ikke entusiasmen til FrPU. De frykter ikke selve energiproduksjonen, men har et stort fokus på avfallet.

- Natur og Ungdom er en sterk motstander av atomkraft i alle former, og vi vil absolutt ikke si at slaget mot atomkraft er tapt. Det er like store problemer knyttet opp til denne industrien i dag som det bestandig har vært. En god løsning for å behandle radioaktivt avfall finnes ikke. Vi mener det er direkte uansvarlig å produsere energi på en måte som skaper problemer for de neste generasjonene, sier energimedarbeider i organisasjonens russlandsprosjekt, Stine Østnor, til Nettavisen.

Østnor viser til at Norge har drevet med forskning på atomkraft i over 50 år, som har generert radioaktivt avfall som vi ennå ikke vet hvordan vi skal kvitte oss med.

- Rundt 12 tonn av dette brukte brenselet er ustabilt, og kan derfor ikke deponeres direkte. Det har i godt over ti år eksistert forskjellige utvalg som har prøvd å finne en endelig og god løsning for hvordan vi skal behandle dette avfallet. Norge har ennå ikke funnet en løsning vi er fornøyd med. Natur og Ungdom mener det blir feil å starte kommersiell produksjon av atomenergi i Norge, når vi ikke engang har en behandlings- og deponiløsning for vårt eksisterende avfall.

Miljøvernorganisasjonen stiller også store spørsmålstegn ved hvor billig atomkraft egentlig er.

- Selve produksjonen av atomenergi er billig, men de samlet utgiftene gjør atomkraft mye dyrere enn fornybar energi. Selve nedleggingsprosessen av et atomkraftverk, som kalles dekommisjonering, er en svært tidkrevende og dyr prosess verden egentlig har liten kompetanse på. Det er få land som har startet arbeidet med å dekommisjonere sine atomreaktorer, men et kjennetegn er at utgiftene blir mangedoblet i forhold til budsjett, sier Østnor.