Hurdal er allerede hyttebygda på Romerike. Nå ønsker kommunen å rendyrke denne profilen, skriver Romerikes Blad.

Seks grunneiere, inkludert skisenterets eier, har sett på utviklingsmulighetene for området og har planene klare for det som kan bli «nye Trysil».

* Skisenteret dobles

* Rundt 400 fritidsboliger i nærområdet til skisenteret.

* Hytteeierne kan skli rett inn i skisenteret.

* Skisenteret blir dobbelt så stort som i dag og utvides med flere nedfarter, terrengpark og ny heistrasé.

* Overnattingsmuligheter også på selve skisenteret.

Åpent møte mandag

Mandag kveld vil grunneierne presentere planene på et åpent møte ved Hurdal skole og kultursenter, der også ordfører Runar Bålsrud og rådmann Lillian Nærem vil være til stede.

- Planene er veldig spennende. Dette bør bli et tilbud for både romerikinger og hele Oslo-regionen, sier Tron Erik Hovind, daglig leder og skogsjef i Mathiesen Eidsvold Værk (MEV), som er én av de seks grunneierne.

1.000 mål

Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) har på vegne av grunneierne skissert hvordan det 900–1.000 mål store arealet kan utnyttes.

- Vi ser for oss omkring 400 fritidsboliger. Det blir tettest utnyttelse inntil skisenteret og noe mer spredt litt lenger fra nedfartene. Fra alle hyttene kan man kjøre på ski rett inn i skianlegget. For en tredjedel av hyttene kan man også kjøre fra anlegget til hytta, sier Hovind.

Det legges også opp til en betydelig utvidelse av turløypenettet.

- Hva slags prisklasse blir det på hyttene?

- Vi ser for oss folkehytter med et prisnivå som passer folk flest. Tomtestørrelsen blir mellom 1,3 og 1,5 mål, og det skal ordnes med vann, avløp og bredbånd. Jeg kan ikke tallfeste hva prisen kan bli, men det blir alminnelige hytter.

- Når kan byggingen starte?

- Vi har så langt kun laget en mulighetsstudie. Hvis alt går på skinner og etterspørselen er som vi håper, kan vi ha salgbare tomter neste høst.

Hyttebygda

Hurdal har mellom 700 og 800 fritidsboliger i dag, fordelt på ulike deler av kommunen. En økning på rundt 400 hytter vil bety at kommunen styrker sin posisjon som hyttebygda på Romerike.

- Samtidig ser vi satsingen på fritidsboliger og skisenteret som en bit av noe større i Hurdal. Det er som kjent også en sentrumsutvikling på gang, sier Tron Erik Hovind.

Vedtak i september

Kommunedelplanen for Østgreina, som omhandler de spenstige planene, skal opp til første gangs politiske behandling i begynnelsen av mai. Deretter blir saken sendt ut på offentlig høring, med ny politisk behandling og mulig vedtak i september 2014.

Eier og daglig leder Steinar Tømta ved Hurdal Skisenter var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

Les flere saker i Romerikes Blad