Celina Midelfart (38) får snart 98 millioner skattefrie kroner rett i lomma fra sitt selskap Midelfart Capital, skriver Dagbladet torsdag.

Allerede i 2002 da utbytter fortsatt var skattefritt startet Midelfart planleggingen ved å ta ut 80 millioner kroner i utbytte.

Deretter ble utbyttepengene pluss ytterligere 120 millioner kroner tilført selskapets såkalte overkursfond.

- Kun idioter lot være
- Man måtte være idiot om man ikke gjorde det. Man forventet at det ville komme en skatteendring som ville medført at utbytte ville bli skattepliktig. Den endringen kom i 2005, og ble gjennomført i 2006, sier skatteprofessor Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole til Dagbladet.

Penger fra selskapets overkursfond, som er en del av selskapets egenkapital, er nemlig skattefrie også etter at utbytteskatten ble innført i 2006.

Tause Celina
Celina Midelfart vil overfor avisen ikke kommentere hvordan hun vil bruke de 98 millioner kronene. Egenkapitalen i Midelfart Capital var 309 millioner kroner ved utgangen av 2010.

Det var imidlertid ikke bare Celina Midelfart som var utbyttesmart før utbytteskatten ble innført.

Terje Hansen anslår at de superrike tok ut mellom 120 og 140 milliarder kroner ekstra i årene 2002 til 2005, i tillegg til normalt utbytte.