- At SVs Akhtar Chaudry hevder at Stortinget har gitt seg selv en ekstra lønnsforhøyelse er bare tøv. Chaudry viser at han ikke har peiling på økonomi, sier Foss til NA24.

Som ett av de seks medlemmene av stortingets presidentskap var Foss med å vedta lønnsjusteringen i desember. Les vedtaket her.

Lønnsøkning to ganger i 2011
I artikkelen Ga seg selv skjult lønnstillegg fokuserer NA24 på at lønnen til stortingspolitikerne har økt to ganger i 2011, både i mai og nå sist i desember. Ny lønn fra 1. januar for stortingspolitikerne er 777.630 kroner. Det gir en lønnsøkning på 7,39 prosent (53.530 kroner) siden 2010. Til sammenligning har gjennomsnittslønnen for vanlige arbeidstakere økt med 3,7 prosent (16.835 kroner) i samme periode (se oversikt i tabell over til venstre).

En endring av stortingslønnen 8. desember i år innebar at stortingsrepresentantene mister sine faste diettpenger (eller dagpenger som det også ble kalt) mot en kompensasjon på 26.730 kroner i høyere fastlønn.

Ingen får mere betalt
- For stortingsrepresentanter som meg som bor i Oslo-omradet betyr endringen ingenting. For oss er eneste endring at den tidlgiere faste årlige dietten på 26.730 kroner erstattes av en tilsvarende lønnsøkning. For pendlere som bor utenfor Oslo, og som har to husholdninger, vil endringen kunne gi en nedgang i lønn, sier Foss til NA24.

Stortingsrepresentanter som bor mer enn fire mil utenfor Oslo kan ennå kreve diettpenger, men fra nå av må dette dokumenteres. Tidligere fikk de utbetalt 62.300 kroner årlig i faste dagpenger. Dette var basert på en sats på 189 kroner dagen 330 dager per år.

- Dersom disse fremdeles krever diett for 330 dager i året, innebærer ikke det at de opprettholder samme diett som før?

- Nei, det er urealistisk. Det er de færreste som er i nærheten av å pendle 330 dager per år. For noen vil derfor endringen bety at de får litt mindre utbetalt enn før - selv inkludert lønnstillegget på 26.730 kroner. Ingen får mere penger enn tidligere, sier Foss.

Gir større pensjon
Han inrømmer at lønnstillegget gir ekstra pensjon.

- Det er riktig at pensjonsgrunnlaget øker og dermed pensjonen som følge av av diettpenger gjøres om til lønn. Men det er uansett ikke i nærehten av å kompensere for de vedtatte kuttene i pensjonsordningen, sier Foss og minner om at den nye stortingsspensjonen er helt på lik linje med den andre offentlige ansatte har.

Mener fremdeles at det er et lønnstillegg
SVs Akhtar Chaudry står fortsatt på at endringen i realiteten var et skjult lønnstillegg for stortingspolitikerne.

- Jeg ser ingen grunn til å endre oppfatning. Vi har fått høyere lønn, for andre gang i år, og samtidig beholdt rettigheter til diett. eneste forskjellen er at dette nå må dokumenteres, sier Chaudry til NA24.