CIA har brukt den kontroversielle forhørsteknikken simulert drukning, også kalt vanntortur, på Khalid Sheikh Mohammed 183 ganger, skriver New York Times. I tillegg har etterretningsorganisasjonen brukt teknikken 83 ganger på en annen al-Qaida-mistenkt.

Det kommer fram i dokumenter fra Justisdepartementet datert til 2005.

Mesterhjernen
Khalid Sheikh Mohammed regnes for å være mesterhjernen bak terrorangrepene i New York og Washington D.C. 11. september 2001 hvor om lag 3000 mennesker mistet livet.

President Barack Obama har bannlyst bruken av simulert drukning under avhør, mens forgjengeren George W. Bush mente forhørsteknikken ikke kunne defineres som tortur.

I forrige uke offentliggjorde Obama hemmeligstemplede dokumenter vedrørende avhør av terrormistenkte. Her kommer det fram at CIA har utarbeidet 3000 etterretningsrapporter basert på avhør av terrormistenkte i perioden mellom 11. september 2001 til april 2003.

Abu Zubaydah er den andre al-Qaida-mistenkte som ble utsatt for simulert drukning, og skal ha blitt torturert selv etter å ha kommet med en tilståelse.

Slipper straff
Obama, som skal på sitt første offisielle besøk til CIAs hovedkvarter mandag, har tidligere sagt at han ikke vil straffefølge noen av Bushs tjenestemenn som tilrettela for de grusomme forhørsteknikkene, eller de som utførte avhørene.

- Det er vår intensjon å forsikre oss om at de som gjennomførte sine plikter og handlet i god tro ut fra rettslige råd fra Justisdepartementet, ikke blir rettsforfulgt, sa Obama i forrige uke.

Les mer om vanntortur i faktaboksen.