OSLO TINGHUS (Nettavisen): På dagsorden i rettssal 250 onsdag sto politietterforskere som vitnet om sine undersøkelser av blant annet Breiviks kompendium, anskaffelser, økonomi og det påståtte terrornettverket Knights Templar, som Breivik hevder eksisterer, men som politiet så langt ikke har funnet bevis for.

Vitnene kom fra Oslo politidistrikt, Kripos og PST.

Fant ikke noe Knights Templar
- Politiets konklusjon er at det ikke er funnet holdepunkter for at Knights Templar eksisterer i den form tiltalte beskriver, sa hovedetterforsker Kenneth Wilberg fra Oslo politidistrikt da han presenterte et riss av etterforskningen for retten. Politiet har heller ikke funnet at massemorderen har hatt noen medhjelpere.

1127 vitneavhør
Retten fikk høre om en omfattende etterforskning med 1127 vitneavhør og 5000 beslag. I Oslo har 300 etterforskere vært involvert, men rundt 1000 politifolk har vært i sving landet rundt. Fortsatt jobber rundt 50 etterforskere med 22. juli-rettssaken, en etterforskning som ikke er avsluttet. Alle landets politidistrikter - med unntak av Gudbrandsdalen - har vært berørt. Etterforskningsmaterialet er samlet i 120 permer og omfatter 60.000 sider.

HTML EMBED

- Har dokumentert Breiviks liv
- Vi har gjennom denne omfattende informasjonsinnhentingen dokumentert store deler av Breiviks liv, sa politioverbetjent Alf Nissen fra Kripos i retten og pekte på hovedkonklusjonen, nemlig at politiet ikke kan finne noen medhjelpere.

Etterforskeren fra Kripos understreket at det ikke er mulig å bevise at noe ikke finnes, men sier de har gått veldig langt - uten å finne noen holdepunkter for medhjelpere.

Nettavisen følger forhandlingene direkte. Les referatet fortløpende i boksen med de siste meldingene først. Når dagen er over og retten er hevet, kan du lese hele referatet i kronologisk rekkefølge.