OSLO TINGHUS (Nettavisen): Fredag fikk Oslo tingrett høre de første av forsvarets vitner forklare seg. Valgforsker Frank Aarebrot, terrorekspert Brynjar Lia fra Forsvarets forskningsinstitutt og filosof og forsker Lars Gule var først ut.

- Mye til felles
Brynjar Lia ga retten et foredrag der han forsøkte å belyse hvor typisk eller utradisjonell Breivik er som terrorist, og han pekte på flere ting som Breivik har til felles med andre terrorister. Men Lia konkluderte med at Breivik har feilberegnet sitt publikum når det gjelder omfanget av voldsbruk.

- Det er her han klarest skiller seg ut. Han har ikke forstått dilemmaet alle andre terrorister overveier: «Hvordan skal vi klare å rekruttere ved bruk av vold?» sa Lia.

Han fikk spørsmål fra aktor Inga Bejer Engh om han kjenner til andre terroranslag med massedrap begått av én person der det mangler et tydelig hevnmotiv.

Se referatet fra Oslo tingrett fredag 1. juni i boksen. Artikkelen fortsetter under.

HTML EMBED

Sammenlignet med Unabomberen
Lia trakk fram den såkalte Unabomberen Ted Kaczynski, som ikke bare sendte brevbomber, men også planla å sprenge et fly i luften.

- Han kunne vært en massedrapsmann, sa Lia.

Kaczynski opererte - som Breivik - alene, men hevdet å tilhøre en gruppe. Hans terroraksjon pågikk over 20 år og kostet tre mennesker livet. Kaczynski, som hadde doktorgrad i matematikk, ble forøvrig også diagnostisert som paranoid schizofren. I likhet med Breivik hadde han også forfattet et manifest.

Kjendisvitner i kø
Mandag kommer flere av forsvarets kjendisvitner, som islamisten Mohammad Mohyeldeen og islamkritikeren Peder Nøstvold Jensen alias Fjordman. Han møter ikke selv i retten, men det er varslet at han vil vitne via Skype eller lignende. Tirsdag kommer blant andre forfatteren Bruce Bawer, tidligere leder av Norwegian Defence League Ronny Alte og nynazisten Tore Tvedt.