OSLO TINGHUS (Nettavisen): Rettssaken mot terrortiltalte Anders Behring Breivik er inne i sin åttende uke.

Mandag fikk Breivik komme til orde med en lang tilleggsforklaring i Oslo tingrett, og i tillegg ble han spurt ut om sin radikaliseringsprosess.

Se referatet fra dag 30 i Cover it Live-boksen lenger ned i artikkelen.

Oppsummerte voldserfaringer
Breivik snakket først om en rekke påståtte voldsepisoder han hevder å ha erfaring med der norske muslimer er involvert. Han brukte rundt 30 minutter på denne gjennomgangen, som gikk helt tilbake til barneårene. Deretter snakket han på spørsmål fra forsvarerne om hvordan kontakten med likesinnede på internett har vært en viktig del av radikaliseringsprosessen.

- Du forbrødrer deg
- Du møter folk fra hele verden, og om du møter en fra Sør-Afrika for eksempel, så - hva skal man si - du forbrødrer deg. Det er kanskje enda mer effektivt enn å møtes i virkeligheten, sa Breivik blant annet.

Han beskrev at kontakten med det han kaller militante nasjonalister på internett var helt avgjørende for at han valgte den veien han gjorde.

Vitner som ikke møter
Det gjenstår tre uker av rettssaken mot den terrortiltalte 33-åringen, og det er forsvarets vitner som står i vitneboksen. Men flere navn som sto på vitnelista er nå strøket, blant dem bloggeren Fjordman eller Peder Nøstvold Jensen, som har vært en viktig ideologisk inspirasjonskilde for massemorderen.

Saken fortsetter under boksen.

HTML EMBED

Stryker vitner

Jensen skulle ha vitnet mandag. Før helgen fikk vi vite at han ikke kom til å møte i Oslo tingrett selv, men vitne via Skype eller lignende. Men i løpet av helga har forsvaret strøket ham fra vitnelista. Det samme gjelder islamisten og aktivisten Mohyeldeen Mohammad.

Ifølge NTB sitter forsvarerteamet igjen med 11 av de 17 vitnene de opprinnelig hadde på sin liste. Religionshistoriker Hanne Nabintu Herland, den islamkritiske forfatteren Bruce Bawer og mullah Krekar eller Najmuddin Faraj Ahmad er også navn som er blitt strøket underveis.

- Utbredt tankegods
Første vitne mandag var Mattias Gardell, professor i religionshistorie ved universitetet i Uppsala.

Han kritiserte den første psykiatrirapporten som snakket om Breiviks vrangforestillinger og slo med bakgrunn i sin forskning fast at disse forestillingene er utbredt.

- Skal psykiatrien ta seg av alle som deler Breiviks tankegods, må det bygges en stor institusjon, sa Gardell.

Beskrev kontajihadistenes toppmøter
Gardell viste til møter de siste årene i den kontrajihadistiske bevegelsen med deltakere fra ulike land. Han nevnte et møte i København i 2007 der Peder Nøstvold Jensen deltok fra Norge og en fra Sverigedemokratene. Gardell nevnte årstall og steder for flere slike kontrajihadistiske toppmøter; Brussel i 2007, Wien i 2008, København i 2009 og Strabourg i 2011.

- Snakker om Europas gjenfødelse
På disse møtene ble det, ifølge Gardell, ikke tatt til orde for at alle skal gå sammen i én organisasjon, tvert i mot, ble det argumentert for en førerløs organisasjon. På disse møtene ble det også snakket om en europeisk borgerkrig, slik Breivik gjør i sitt manifest. Tankegangen er, ifølge Gardell, at gjennom krigens renselse kommer en ny fødsel.

- Europa kommer til å gå gjennom en turbulent periode gjennom en smertefull, men nødvendige gjenfødselse, skriver Breivik i manifestet og siterer Fjordman, ifølge Gardell.

- Fascistisk tradisjon
Gardell hevdet at volden ligger implisitt i retorikken.

- Det er denne fascistiske tradisjonen Breivik bekjenner seg til. Han vil være en del av en revolusjonær, nasjonalistisk motstandsbevegelse som kjemper for et monokulturelt, patriarkalt Europa, sa Gardell.

Vigrid-leder kommer
Tirsdag er Vigrid-leder Tore Tvedt innstevnet som vitne. Han er innstevnet fordi han som Breivik hevder at Norge er i krig. Derfor er han et viktig vitne for forsvarerne som vil vise at det er flere enn Breivik som deler dette synet.

- Dette er krig. En bevisst planlagt genetisk og kulturell utryddelse av et folk. Breiviks politiske synspunkter er helt standard. Det er ikke noe hokus pokus med hans verdensforestilling eller hans politiske synspunkt eller beskrivelse av situasjonen, uttaler Tvedt ifølge NTB.

Onsdag har aktoratet varslet at det kommer to vitner som begge har spilt War of Warcraft med Breivik.