Gå til sidens hovedinnhold

Dagbladet anker Schjenken-dommen

Nå kan saken havne i Høyesterett.

Dagbladet anker nå dommen fra Borgarting lagmannsrett. Avisen ble dømt til å betale den tidligere ambulansesjåføren Erik Albin Schjenken med 200.000 kroner i oppreisning og 1 million kroner i saksomkostninger.

- Vi mener lagmannsretten legger sterke begrensninger for meningsjournalistikk. Det er negativt for den offentlig debatt. Dommen legger også streke begrensninger i det vi mener er å diskutere rasisme. Vi opplever også at lagmannsretten med sin avgjørelse redigerer Dagbladet. Det er kanskje det mest alvorlige punktet, sier John Arne Markussen, redaktør i Dagbladet, til Nettavisen NA24.

Vanskelig valg

- Dagbladet har ikke sagt eller skrevet noe annet en det som ble sagt da saken var aktuell i 2007, fortsetter redaktøren og minner om at flere regjeringsmedlemmer engasjerte seg i saken.

Likevel, Markussen understreker at dette ikke har vært en lett avgjørelse å ta.

- Ikke minst med tanke på det prosessøkonomiske. Vi har tatt oss god til å diskutere dette med andre, sier han.

- Umoralsk og verdig

Erik Albin Schjenkens advokat, Carl Bore, er ikke overrasket over at avisen nå velger å anke.

- Til tross for at Dagbladet nærmest har fabrikkert en historie som henger en ambulansemann ut som en kaldblodig demon, virker det som Dagbladet vil vise allmennheten at enhver privatperson som i fremtiden våger å utfordre Dagbladet i retten etter å ha blitt krenket på det groveste i avisen, i så fall må kjempe i mange år gjennom hele rettsapparatet før de får fred. Dette er bare umoralsk og uverdig, sier han.

Bore har liten tro på at saken havner i Høyesterett.

- Ni av ti anker til Høyesterett siles vekk av Høyesteretts ankeutvalg. Når det gjelder ansvarsgrunnlaget er lagmannsrettsdommen sterkt knyttet til det spesielle faktumet i denne saken, hvilket gjør at saken i praksis ikke har overføringsverdi for andre saker, sier han og fortsetter:

- Videre er utmålingen av erstatningen så vidt moderat at Dagbladet ikke har noe å hente der heller. For øvrig er Dagbladet nå dømt to ganger for å ha brutt helt grunnleggende journalistiske kjøreregler om at journalisten skal sjekke faktum, sjekke kilder med videre før grove påstander kan trykkes i avisen. Det ligger absolutt ikke noe prinsipielt i dette, fortsetter advokaten.

Påstander ble fakta

Bakgrunnen for saken var at Ali Farah sommeren 2007 ble slått ned og alvorlig skadet i Sofienbergparken. Ambulansesjåførene overlot til politiet å kjøre ham til legevakten. De oppfattet ham ikke som kritisk skadet, men som ruset, og mente han kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko i legevaktbilen. Dette kunne de imidlertid ikke formidle på grunn av sin taushetsplikt.

Det tok tid før politiet kunne få tak i «maje», og Ali Farahs egne venner brakte ham med taxi til legevakten. De tilstedeværende i parken opplevde det hele som uforståelig.

Selv om Dagbladet i dommen fikk medhold i at avisen med rette skulle omtale saken, og at avisen hadde gjort godt nok journalistisk arbeid til å videreformidle mange av påstandene, så konkluderte lagmannsretten at påstander etter hvert ble fakta i Dagbladets artikler.

Bore stiller for øvrig spørsmål om anken har sammenheng med at Dagbladet i disse dager er til salgs.

- Etter lagmannsrettsdommen sitter Dagbladet igjen med saksomkostninger i mangemillionersklassen samt at dommen er skadelig for avisens omdømme og varemerke. Slike forhold vil normalt påvirke verdsettelsen av et selskap ved et salg. Hadde Dagbladet avsluttet saken nå, ville man konstatert store regnskapsmessige tap samt erkjent et prestisjenederlag som skader varemerket. Dette passer dårlig i en salgssituasjon. Derfor kan også dette ha bidratt til at saken nå ankes, mener han.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken