Gå til sidens hovedinnhold

- Dårlig nytt for asylbarna

PRESS – Redd Barna Ungdom mener den nye regjeringsplattformen legger grunnlaget for ytterligere barnerettsbrudd.

- Regjeringen har valgt å kaste seg på kappløpet om å ha den strengeste asylpolitikken i Europa, og med det underkjenne våre internasjonale forpliktelser overfor mennesker på flukt. Jeg er veldig skuffet, uttaler leder i PRESS, Kirsten Kvalø.

- Regjeringen la i dag frem regjeringsplattformen for de neste fire årene. Den varsler en hard linje i asylpolitikken, og PRESS – Redd Barna Ungdom mener den legger grunnlaget for ytterligere barnerettsbrudd, skriver Kvalø i en pressemelding.

- Spesielt for barn er dette alvorlig, og aller verst er det for de enslige mindreårige asylsøkerne. Regjeringen har i Soria Moria II gått bort fra løftet fra den forrige plattformen om å gi disse barna den omsorgen de har rett til, under barnevernet, sier Kvalø.

Prognoser for 2009 sier at vi kommer til å motta 2500 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2009

Regjeringen skriver i sin nye erklæring at de «har som mål å gjennomføre overføring av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet, men anser at ressurssituasjonen i barnevernet tilsier at dette ikke blir mulig i kommende fireårsperiode.»

- Det nytter ikke for Regjeringen å skylde på barnevernet. Det er Regjeringens ansvar å gjøre barnevernet i stand til å overta omsorgen for de enslige mindreårige asylsøkerne, og det har de mulighet til gjennom å prioritere riktig i budsjettene sine. Regjeringen har dermed aktivt valgt bort hensynet til barn.

- Norge har gjentatte ganger blitt kritisert av FN for å ikke sørge for at disse barna blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. FNs barnekonvensjon slår fast at staten skal sørge for omsorgen til barn som ikke har foreldre, og at man skal ta særlig hensyn til flyktningbarn. Det skjer ikke uten at barna kommer inn under en etat med barnefaglig kompetanse, sier hun.

- Velgerne forventer at regjeringen opprettholder avstanden til FrP i asylpolitikken, men her ser det imidlertid ut som om FrP har vært rådgivere for regjeringen. Hvor ble det av den rødgrønne solidariteten, sier Kvalø.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken