Onsdag kom rapporten fra Havarikommisjonen om årsaken til en dødsulykke der tre mennesker mistet livet i Alta i fjor.

«Fylkesveiens forfatning med dype og bratte spor i kombinasjon med snø- og isdekket veibane bidro vesentlig til at personbilen fikk skrens og at ulykken skjedde», slår kommisjonen fast i sin rapport.

Det blir understreket at farten var lav, under fartsgrensen, på ulykkesbilen.

Les også: Dårlig vei får skylda for dødsulykke

Les hele rapporten her. (PDF)

- Konstant trussel
Dette får nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), til å se rødt.

- Havarikommisjonen slår fast at dårlige veier er en konstant trussel mot trafikksikkerheten, sier han til Nettavisen.

Kunne vært rettet opp for småpenger
På stedet der ulykken skjedde var det mål spordypde på 48 millimeter, mens den maksimale tillatte dybden er 17,5 millimeter.

- Det sier mye om det manglende vedlikeholdet på norske veier. Opprusting av strekningen ville hatt en totalkostnad på bare 7,5 millioner kroner. Dette har en kjent til i både i Vegvesenet og fylkeskommunen uten å gjøre noe med det. Hvor er de som skal si ifra? spør Hoksrud.

- Ikke alltid bilistene sin skyld
Ifølge Hoksrud er dette første gangen en får dokumentert at det er veiene som er årsak til at en ulykke skjedde. I dette tilfellet var farten lav, og bilene skal ha vært i god stand.

- Politikere og UP ønsker å legge skylden på bilistene, men dette viser at det er livsfarlige veier vi kjører på. Vi får nå dokumentert det de har dokumentert i lang tid i Sverige, sier han.

Mente veien måtte stenges
I 2007 ble det laget en rapport om veien i området. Der kan en lese følgende:

«Det er svært viktig at denne vegen utbedres, da vi kan risikere å måtte stenge vegen på grunn av trafikkfaren, eller eventuelt høvle av asfalten slik at det kun blir et grusdekke på deler av vegen.»

Det ble foreslått strakstiltak i 2008. På den første dagen i 2009 mistet tre personer livet.

Krever milliarder på bordet
Nylig ble over 17100 kilometer vei overført fra staten til fylkene. Hoksrud mener det nå må komme betydelige bevilgninger for å gjøre noe med standarden her.

- Jeg mener det må milliarder til. Man må opp 10-15 milliarder kroner i året hvis regjeringen ønsker å vise at de tar denne saken, sier Hoksrud.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet på denne saken.