1. januar 2009 skjedde det en tragisk dødsulykke Aronnesveien i Alta ved 18.30-tiden. Det var en pick up og en vanlig personbil som krasjet.

Kjæresteparet Tom Andre Nilsen (24) og Anniken Uglebakken (18) og jentas mor, Eli Anette Uglebakken (44), omkom i ulykken.

Nå har Statens Havaikommisjon for Transport (SHT) kommet med sin rapport om ulykken, og det er standarden på veien som får skylden for det som skjedde.

«En personbil fikk skrens i lav hastighet på en tilnærmet rett veistrekning på Aronnesveien i Alta og kolliderte sideveis med en liten lastebil. Alle tre personene i personbilen omkom.

Fylkesveiens forfatning med dype og bratte spor i kombinasjon med snø- og isdekket veibane bidro vesentlig til at personbilen fikk skrens og at ulykken skjedde.

SHT mener at mangel på definerte tilstands- og tiltakskrav ved spordannelser på fylkesvei kan ha medvirket til at veien utviklet seg til å bli sikkerhetskritisk og ulykkesrammet før tiltak ble iverksatt.»