Gå til sidens hovedinnhold

Dårlige veier er miljøverstinger

Å heve standarden på smale og dårlige veier kan gi en dramatisk miljøeffekt, viser Sintef-undersøkelse.

Dersom en smal og svingete tofeltsvei erstattes med en moderne tofeltsvei, vil utslippene av nitrogennoksider (NOx) minke med 67 prosent. Utslippet av karbonmono-oksyd (CO) reduseres med hele 67 prosent, mens utslippet av karbondioksyd (CO2) går ned med 11 prosent, sier tall lagt fram av Sintef-forskerne Tore Knudsen og Borge Bang.

Rapporten er laget på oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

- En bedre vei gir en betydelig utslippsreduksjon ved eksisterende trafikk, sa forsker Tore Knudsen under framleggelsen av rapporten mandag.

Spist opp
Samtidig vil miljøgevinsten ved bedre veier lett bli spist opp av økt trafikk, advarer forskerne. De mener kapasitetsøkningen på veinettet i de store byene må kombineres med tiltak som begrenser etterspørselen, som, bompenger og parkeringsreguleringer i byene og bedre kollektivtransport.

Tre veityper
Forskerne har sett på tre ulike veityper: dårlig tofeltsvei med liten trafikk, god tofeltsvei med stor trafikk og overbelastet motorvei i de større byene.

Den største miljøgevinsten skjer ved utbygging av veier med den største trafikken.

- Prosentvis er det ikke så store forskjeller, men veier med mest trafikk vil veie tyngst. Det er rimelig enkel matematikk, sier Knudsen til Nettavisen.

Små veier
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete er ikke nødvendigvis enig.

- Det står fast i rapporten at veier med middels trafikk får en stor gevinst. Gevinsten er minst like stor i distriktene som i bynære strøk, sier hun til Nettavisen.

- Effekten er stor i bynære strøk, hvis det kombineres med restriktive tiltak som bilprising og parkeringstiltak. Hvis ikke, går miljøgevinsten tapt, fortsetter hun.

Trafikkflyt hjelper
De to forskerne har brukt såkalt mikrosimulering for å undersøke effekten av å lage bedre veier. Hovedårsakene til de reduserte utslippene er at bedre trafikkflyt gir stor reduksjon i utslippene.

- Å begrense kapasiteten i veinettet er en miljømessig ufornuftig måte å forsøke å redusere utslippene på, heter det i rapporten.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken