Klokken 12 gikk startskuddet for Løvstakken Opp. Over 820 personer har meldt seg på årets utgave av motbakkeløpet i Bergen.

Deriblant David Toska og et par andre innsatte i Bergen fengsel, skriver Bergensavisen.

Toska var hovedmannen bak NOKAS-ranet i 2004, en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge gjennom historien.

– Det er uvant å få være med på sånne ting, selv om det hender vi er ute på fjellturer og sånt, sier Toska da BA møter ham på toppen av Løvstakken.

– Ble ikke gjenkjent

Toska og de andre fra fengselet tjuvstartet.

I mosjonsklassen, der deltakerne tar tiden selv, var det fri start mellom klokken 12 og 13, men fengselsfuglene var – sammen med et par barnefamilier – på tur opp fjellet noen minutter før dét.

Toska kom opp på tiden 24,36, som var 1,17 sekunder bak bestemann fra fengselet.

– Blir du gjenkjent når du er ute av fengselet?

– Nei, jeg blir ikke det. Kanskje du ikke hadde kjent meg igjen hvis du ikke hadde sett navnet mitt på startlisten, sier Toska til BA.

– Bedre enn å være innesperret

– De innsatte har en frigangsordning under siste del av soningen. Den gjør at en innsatt kan være utenfor fengselet på dagtid, forklarer Eli Sjø, leder ved Bergen fengsel.

– Dette er en del av tilbakeføringen til samfunnet. Mange kan sikkert tenke at det er merkelig at innsatte får lov til å være utenfor fengselet, men vi vet at en gradvis tilbakeføring er det tryggeste, sier Sjo.

– Satt på spissen er det mye bedre enn å holde noen innesperret i 20 år, for deretter å slippe dem ut, legger hun til.

Hun forteller at etter at en tredjedel av soningen er gjennomført får de innsatte muligheten til å søke om permisjon.

Når to tredjedeler er gjennomført kan man ved soning på åpen avdeling få adgang til såkalt frigang (Frigang vil si at en som sitter i fengsel tillates å bevege seg fritt for å utføre et arbeid eller en oppgave journ. anm).

Fengselslederen understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag, og vil ikke spesifikt kommentere de innsattes deltakelse på Løvstakken Opp.

– Men det er svært viktig og positivt med fysisk aktivitet. Det er populært å trene blant de innsatte, sier lederen.

Ble dømt til 18 år i fengsel

En rekke personer ble siktet og tatt inn til avhør etter NOKAS-ranet. Da rettssaken startet i Stavanger tingrett 19. september 2005, stod 13 personer på tiltalebenken.

David Toska ble dømt til 18 års fengsel, mens en annen hovedmann, Kjell Alrich Schumann, ble dømt til forvaring i 16 år. Toska kan tidligst søke om prøveløslatelse i 2016.

51 millioner kroner av ransutbyttet er fortsatt borte.

– Hvilke sikkerhetsmessige tiltak iverksettere dere når en innsatt deltar på slike arrangementer?

– Generelt kan jeg si at vi gjør en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det finnes svært få eksempler på rømning, men sikkerhet er noe vi tar veldig alvorlig, sier Eli Sjo.

Løvstakken Opp ble arrangert for første gang i 2012, og har siden det vært et populært løp for både mosjonister og konkurranseløpere.

David Toskas forsvarer, Øystein Storrvik, ønsket ikke å kommentere Toskas deltakelse i løpet.

Les flere saker i Bergensavisen her.