Styreleder ved Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen, er bekymret for at havnen har dårlig konkurransekraft på grunn av lite effektiv organisering av arbeidene.

Konflikten mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og havnen tilspisser seg.

Det hele handler om NTF har en avtale om fortrinnsrett til å uføre losse og lastearbeid fra 1973. Oslo Havn mener at NTF misbruker avtalen gjennom lange spisepauser og ved å forlange at skipene må vente til de kan stille med arbeidere før lossing og lasting kan skje, selv om det medfører at skipene må vente til neste dag for å få utført nødvendig arbeid.

Les også: Her tjener de over 605.000 i året på 28,5 timers arbeid i uken.

Karlsen ønsker at det etableres tariffavtaler med på terminalene, men hevder NTF står tvert i mot.

Blokkerer arbeidet
Karlsen forteller at NTF blokkerer losse- og lastearbeid i protest.

– Det aksepterer vi ikke. De stiller seg under kravene og foran terminaltraktorene slik at man ikke får operert på havna. Det bryter med HMS reglene, sier Karlsen til Nettavisen NA24.

Han mener at fortrinnsretten blir misbrukt av NTF.

- Ikke lov til å sette i gang blokkader og aksjoner
Nestleder i LO-forbundet NTF, Lars Johnsen, forsvarer ingen form for aksjoner eller blokader:

- Jeg forsvarer ingen blokader. Vi skal i et møte med LO-ledelsen klokken 12. Det som skjer nede ved Oslo havn, er ingen tjent med. Vi mener arbeidsgiver i denne situasjonen provoserer til konflikt, med Karlsen i spissen, sier Lars Johnsen oppgitt.

- Hva skal dere diskutere med LO-ledelsen klokken 12?

- Vi skal diskutere det som skjer i havnene i Norge. Mange steder der det full krig, vi er i rettssystemet med utallige saker, både med bedrifter i og utenfor NHO, sier Johnsen.

«Fare for liv og helse»
Han er kun informert av NHO Logistikk om den blokaden som fant sted på torsdag - ikke mandag.

Etter møtet med LO, har Johnsen følgende å si:

- Det var verneombudet som stoppet arbeidet i går, på grunn av «fare for liv og helse» - fordi de som ble satt til å utføre arbeidet hadde verken kompetanse, opplæring eller sertifikat for laste og los, sier Johnsen til Nettavisen.

- Det som ble stoppet, var det arbeidet OCT ble satt til å gjøre. Det kreves nemlig en del for å kunne drive losse- og lastearbeid, understreker han.

- Forsvarer ingen blokade
Nestleder i LO-forbundet NTF, Lars Johnsen, sier til Nettavisen at han ikke kjenner detaljene rundt blokaden.

- Jeg forsvarer ingen blokader og skal i et møte med LO-ledelsen klokken 12. Det som skjer der nede, slik vi ser det, er en «provokasjon». Vi mener arbeidsgiver provoserer til konflikt, med Karlsen i spissen, sier Lars Johnsen til Nettavisen tirsdag.

Han er i harnisk over at arbeidsgiver har omtalt deres pauser som «verdens dyreste lunsj»..

– Vi lønner dem for ugjort arbeid
– De oppfører seg som om de forvalter et monopol og det har da medført at det har blitt etablert ordninger som ødelegger produktiviteten i havnen og dermed fleksibiliteten, med kraftige kostnadsøkninger som resultat, sier Karlsen.

Som eksempler på hvordan NTF ødelegger produktiviteten i havnen mener han felles spisepauser for alle losse og lastearbeiderne tar opp store deler av arbeidsdagen. I tillegg til er det for mange selskaper og organisasjoner som jobber med overlappende oppgaver som kunne ha vært gjort på en mer effektiv og enklere måte.

– Nå må vi håndtere dette. Dette har utartet seg slik at i noen sammenhenger så betaler vi for at lossearbeidere stiller opp på arbeidet, men at de gjør absolutt ingenting. Andre ganger så gjennomfører de oppgaver som alle og enhver ser at det er helt meningsløst å ha egne personer til å gjennomføre, men denne monopolsituasjonen gjør at de likevel får lønn for arbeidet, sier Karlsen.

Les også: – Verdens dyreste lunsj er misbruk på det groveste.

Ifølge en undersøkelse foretatt av Oslo Havn skal losse- og lastearbeiderne tjene over 605.000 kroner i året med et gjennomsnittlig arbeid på 28,5 timer i uken. Disse dataene oppgir Karlsen at skal være korrekt.

– Når utleiekontoret ikke har folk så venter løsarbeiderne at båten skal ligge å vente til neste dag, eller til de kan stille med folk. Dette mens det står andre folk på terminalen som kunne ha tatt jobben og som er fast ansatte med tariffavtale. Slik kan vi ikke ha det, sier Karlsen.

– Det klarer han ikke
Nestleder i LO-forbundet NTF, Lars Johnsen, sier til Nettavisen at han mener regnestykket til Karlsen er helt feil.

– Bernt Stilluf Karlsens mål er å kvitte seg med havnearbeiderne. Det klarer han ikke, sier Johnsen til Nettavisen.