Gå til sidens hovedinnhold

- De har dessverre gjort altfor lite

Frp-leder Siv Jensen med knallhard 22. juli-kritikk, og Rigmor Aasrud beklaget.

Tirsdag formiddag blir innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens knusende kritikk, debattert i Stortinget.

Følg 22. juli-debatten direkte her (ekstern lenke)

- Det sviktet ikke bare 22. juli, men på et langt tidligere tidspunkt. Terroren som rammet oss viser oss dessverre at det er mulig å utføre terror i Norge, sa Frp-leder Siv Jensen.

- Hva har så regjeringen gjort etter 22. juli? Dessverre altfor lite. Det har skjedd lite konkret, sa Jensen, og viste blant annet til bemanningssitusjonen i politiet.

- Listen er dessverre mye lenger. Jeg savner og etterlyser konkrete handlinger, sa hun.

Aasrud: - Jeg beklager
Opposisjonen kom med knallhard kritikk av regjeringen i Stortinget tirsdag.

Komitéleder Anders Anundsen krevde på forhånd at fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud kom med en beklagelse.

- Jeg forventer at Rigmor Aaserud kommer med en beklagelse i forhold til det som har vært hennes ansvarsområde, sa Anundsen til Nettavisen før debatten.

Og beklagelse det fikk han.

- Det er et sentralt spørsmål om Grubbegata kunne vært stengt tidligere. Jeg er enig med komiteen om at stenging av Grubbegata burde gått raskere, sa statsråd Rigmor Aasrud.

- Sett i ettertid er det ingen tvil om at stengingen av Grubbegata tok for lang tid. Statsministeren beklaget i sin redegjørelse at Grubbegata ikke var stengt 22. juli 2011, og det beklager også jeg, sa Aasrud i Stortinget.

- Burde sørget for fremdriften
Kontroll- og konstitusjonskomiteen mener det er sterkt kritikkverdig at Grubbegata, der bombebilen fritt kunne kjøre inn til Høyblokka, ikke ble stengt.

- Statsråden selv burde sørget for fremdriften i et så viktig prosjekt, sa saksordfører Geir Jørgen Bekkevold (KrF) i sitt innlegg.

Bekkevold påpekte at også politiet sviktet den mørke julidagen, og at ansvaret ligger hos regjeringen.

- Det var blitt øvd på terror, og regjeringen må ta ansvar for at politiet ikke var i god nok stand til å takle denne utfordringen, sa Bekkevold.

Komiteen mener det er kritikkverdig at bemanningen av politiets operasjonssentraler har vært for dårlig. Også at politiets helikopter ikke var i beredskap.

- Det overordnede ansvaret for beredskapen ligger hos regjeringen, vektla han.

Les egen sak: Knusende 22. juli-dom mot regjeringen

Aps representant i komiteen, Martin Kolberg, startet med å takke det norske folk.

- På vegne av Arbeiderpartiet vil jeg takke et samlet norsk folk som slo ring om våre felles verdier, sa Kolberg. Han takket også AUFs ledelse for en klok og riktig håndtering av den vanskelige saken.

- Aasrud kunne ikke handlet annerledes
Kolberg påpekte at beklagelsen som statsminister Jens Stoltenberg har kommet med etter kritikken, har vært viktig, og sa at man nå må lære av de feilene man har gjort.

Han viste også til at Stoltenberg har beklaget at Grubbegata ikke var stengt.

- Ansvaret er statsrådens, men også Oslo kommune har et ansvar, sa han i debatten.

Han sa det til enhver tid er den sittende statsråden som har det konstitusjonelle ansvaret, men mente at Aasrud ikke kunne ha håndtert Grubbegata-saken annerledes.

- Vi mener Rigmor Aasrud ikke kunne handlet annerledes da hun overtok FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, red. anm.), sa Kolberg.

Det er blitt holdt flere høringer i komiteen om regjerings oppfølging av det som sviktet 22. juli, og i februar kom konklusjonen.

- Vi mener regjeringen har tatt ansvar, sa Kolberg.

Han påpekte samtidig at også de rødgrønne partiene kritiserer egen regjering.

- Statsrådene som hadde ansvarer for terroren som inntraff 22. juli, får kritikk. Arbeiderpartiet forplikter seg nå til å gjøre det som er nødvendig for at de feilene som ble begått 22. juli ikke skal skje igjen. Vi vet ikke om, når eller hvor terroren vil treffe. Eller hvem som vil stå bak det. Derfor vil jeg slutte med å si at det viktigste er nå å få gjennomført tiltak som både vil gjøre samfunnet og den enkelte i bedre stand til å møte de fremtidige utfordringene, sa Kolberg.

- Det er sterkt kritikkverdig
Kontroll- og konstitusjonskomiteen mente også at det er kritikkverdig at anmodningen om bistand fra Forsvaret kom så sent.

- Det er sterkt kritikkverdig at politimesteren ikke ba Forsvaret om bistand umiddelbart etter hendelsen, sa Frps Anders Anundsen i Stortinget.

Han sa at ansvaret for svikten i politiet, ligger hos Justisdepartementet og tidligere justisminister Knut Storberget, og stilte spørsmål ved om Storberget har informert Stortinget godt nok om tilstanden til politiet.

Storberget gikk av som justisminister etter 22. juli, av familiære årsaker.

Anundsen påpekte at Storberget har kommet med en beklagelse, men etterlyste altså en beklagelse også fra statsråd Rigmor Aasrud.

- Denne saken er unik, at det er en samlet kritikk av regjeringen, sa Høyres Per-Kristian Foss.

- Totalt fraværende debatt
En av de som er på plass i Stortinget tirsdag, er AUF-leder Eskil Pedersen. Han er kritisk til at vi ikke har tatt debatten om høyreekstreme krefter. Han mener debatten er totalt fraværende.

- Hvis det er en ting jeg mener vi ikke har kommet langt nok med siden 22. juli, så er det å ta oppgjøret med ekstremisme og de ekstreme synspunkter som finnes. For de finnes. Det viktigste vernet mot nye angrep er å sørge for at det ikke finnes grobunn for denne typen krefter, sier Pedersen til VG.

Også kritikk fra de rødgrønne
Selv regjeringspartienes representanter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, var med på kritikken mot regjeringen.

- Samtlige partier på Stortinget ønsker å fremme kritikkforslag mot regjeringen, sa Anders Anundsen (Frp), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, etter komiteen kom med sin innstilling i februar.

Et samlet Storting kritiserer regjeringens beredskapsutøvelse. I meldingen slås det fast at det var statsministeren og regjeringen som hadde det øverste ansvaret.

- Det har jo også Jens Stoltenberg uttalt gjentatte ganger, og ut fra den alvorlige situasjonen som oppsto og som førte til en nasjonal katastrofe med en rekke berørte parter, synes jeg det var godt å få en grundig beklagelse fra statsministeren, sa Anundsen.

På grunn av Stoltenbergs beklagelse, ønsker komiteen ikke å stille mistillit mot regjeringen.

Komiteen mener det er kritikkverdig at:

 • Grubbegata ikke raskere ble stengt
 • Midlertidige tiltak for stenging av Grubbegata ikke ble iverksatt
 • Bemanningen av politiets operasjonssentraler har vært for dårlig
 • Politihelikopteret ikke hadde beredskap
 • Nasjonalt varslingssystem ikke fungerte
 • Viktig planverk ikke ble iverksatt og ufullstendig benyttet
 • Anmodning om bistand fra Forsvaret kom for sent
 • Sikring av sentrale bygninger som bl.a. Stortinget kom sent
 • Politidirektoratet ikke i tilstrekkelig grad ble målt på sitt arbeid med tanke på samfunnssikkerhet og beredskap
 • Risikoerkjennelsen ikke synes å ha vært høyt nok på dagsorden verken hos politiske myndigheter eller hos politiet
 • Evnen til å lære av øvelser har vært for liten

Nettavisen følger saken.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren

Kommentarer til denne saken