Gå til sidens hovedinnhold

- De har gjort bare halve jobben til Robin Hood

KrF-leder Knut Arild Hareide mener regjeringen har glemt de fattige.

Torsdag startet landsmøtet til KrF i Trondheim, og KrF-leder Knut Arild Hareide holder nå sin landsmøtetale.

Se landsmøtet direkte her

- Tusen, tusen takk. Det er litt av en velkomst en får i KrF når en er blitt pappa, sa Hareide, til stående applaus fra landsmøtet.

- Norge er et fantastisk land
Hareide startet med å skryte av hvor bra det er å bo i Norge.

- Norge er et fantastisk land å bo i, og jeg er glad og takknemlig for at jeg får lov til å bo i dette landet, og med Jens Stoltenberg som statsminister, sa Hareide, og fortsatte:

- Norge er et av verdens rikeste land, og vi har gang på gang blitt kårte til det beste landet å bo i. Dette har ikke blitt nevneverdig endret etter åtte år med rødgrønt styre. Arbeidsledigheten er lav, og kjøpekraften blant folk er god - og renten har ligget lavt i en årrekke, sa han.

Han påpekte så følgende:

- Nettopp derfor er hovedoppgaven til KrF, hovedoppgaven til kristendemokratiet, å trå til når livet er sårbart. Ikke først og fremst gi mer til de som har det bra fra før, men stille opp i de fasene i livet som er mest sårbart - i starten av livet, i slutten av livet og når sykdom rammer. Det er det som er menneskeverd, og det er det som er å verne om livet, sa Hareide.

- Alle er like mye verdt
KrF-lederen mente statsminister Jens Stoltenbergs store ankepunkt, er at han har valgt feil på en rekke områder.

- Politikk er å velge, vetkla han, og viste så til tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som har fått til mange seire for KrF.

Hareide ramset også opp friskoleordningen, kontantstøtten, skattefradrag til ideelle organisasjoner og ikke minst røykeloven «som hele Norge nå takker Dagfinn (Høybråten) og KrF for».

- Våre største seirene har vi fått i regjering, og nå kjære landsmøte, er er det på tide med nye seire for KrF

Han viste så til at samfunnet er annerledes i dag enn den gangen KrF ble stiftet i 1933.

- Det er på mange vis lite gjenkjennelig, men KrFs visjon er like fullt og helt den samme. Politikk er til for menneskets del, ikke for systemets del. Derfor; alle mennesker er like mye verdt. Det har vært KrFs lederstjerne fra dag en, og skal fortsatt være det, sa han.

- Kynisk surrogatiindustri
Hareide kom deretter inn på noen av KrFs viktigste kampsaker, kampen mot sorteringssystmet og surrogati.

- Norge må ha rom for alle, ikke bare de tilsynelatende priviligerte, perfekte og planlagte. Kampen mot tidlig utralyd og sorteringssamfunnet er ikke bare en kamp for downs barn, det er en kamp for oss alle, sa han, og la til:

- KrF har en løsning, KrF vil ha en fast koordinator i kommunene til de som får et barn med en funksjonshemming. Da skal vi slå ring om familien, vi skal strekke oss lenger og vise at vi er sterkere sammen enn hver for oss. Fellesskapsprosjektet skal ikke gå ut på dato for noen som helst, sa han, til stor applaus.

Han gikk så hardt ut mot surrogati.

- Surrogati er utnyttelse av kvinner. Det er en politikk som står langt fra ideen om solidaritet med de svakeste. Det er en politikk som bryter med menneskeverdet, sa han.

- Vi vil alltid sette barnas rettigheter først. KrF vil i regjering og sørge for at Norge blir en aktiv bekjemper av den kyniske surrogatiindustrien, sa Hareide.

- En egen eldreminister
Han sa også at de i en regjering vil kjempe for de eldres rettigheter.

- KrF vil inn i regjering for å løfte de eldres behov, og vi vil ha en egen eldreminister, en egen minister som løfter de eldres behov, lovde KrF-lederen.

- To år har gått, og verdighetesgarantien er ikke innfridd. KrF går til valg på at eldre skal få den hjelpen de trenger, når de trenger det. Det er det som er verdig eldreomsorg, sa han.

Til tross for skrytet i starten, gikk Hareide flere ganger til angrep på den rødgrønne regjeringen.

- Det har gått åtte år, Jens Stoltenberg har ledet en flertallsregjering. De har hatt et økonomisk handlingsrom som Kjell Magne Bondeviks regjering bare kunne drømme om. Likevel er det flere fattige barn i dag enn da de rødgrønne tiltrådte, sa han.

Han påpekte i tilegg at sysselsettingen til de med nedsatt yrkesevne, har gått ned under Stoltenbergs regjering.

- Det har gått i gal retning. Tusener står fremdeles i kø for å få en rusbehandlingsplass, og regjeringens svar er å legge ned ideelle rusbehandlingsplasser, sa han.

- Bare halve jobben til Robin Hood
I talen sammenlignet Hareide regjeringen med Robin Hood.

- De rødgrønne har gjort bare halve jobben til Robin Hood. De har tatt fra de rike, men de har glemt å gi til de fattige, sa han, til stor applaus igjen.

- Vi er nødt til å gjøre mer enn den sittende regjeringen gjør, sa han.

Han sa også at KrF vil at færre skal gå på trygd.

- Regjeringen har hatt alt for lite fokus på de som står utenfor arbeidslivet. Totalt står det 600.000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Samfunnet har ikke råd til å ikke bruke den store kompetansen til de som står utenfor. Aldri før har flere gått på trygd, og det må vi gjøre noe med, sa Hareide.

- Firepartiregjering lite sannsynlig
Han mente KrF gjorde noen kloke strategiske valg i september i fjor.

- Vi sa at den rødgrønne regjeringen har hatt sin tid. Vi trenger en ny politisk kurs. Skal vi lykkes med det, må vi vinne valget. Det må være vårt fokus nå, vi må gjøre det vi kan får å vinne valget, sa Hareide fra talerstolen.

Han sa også at han anser en firepartiregjering på borgerlig siden «som lite sannsynlig».

- Et hovedmål for KrF med denne strategien vil være å medvirke til at mer av politikken kommer inn mot sentrum enn det som er tilfellet med den rødgrønne regjeringen, som har slagside mot venstresiden, sa han.

Hareide påpekte at KrF ser verdier som ikke kan telles i kroner og øre.

- Vi vil gjenreise familiepolitikken, sette barna og familien i fokus. Vi ønsker å se barna som lider, de 90.000 barn som lider av de voksnes alkoholbruk. Vi ønsker ikke bare fokus på effektivitet og økonomiske verdier. Vi vil ta vare på den kristne kulturarven og bringe den videre til nye generasjoner, sa han, og avsluttet sin landsmøtetale på følgende måte:

- Norge trenger en ny kurs, Norge trenger en ny regjering, Norge trenger et sterkt KrF.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken