Gå til sidens hovedinnhold

- De offentlige lederne tjener for godt

- Ren sløsing av fellesskapets midler, raser Bedriftsforbundet.

En fersk analyse av lønnsveksten blant ledere i offentlig sektor versus privat sektor i perioden 2009 til 2011 viser at offentlige ledere øker lønnen kraftig i forhold til privat sektor (se tabell nederst i saken).

Det er NyAnalyse som på oppdrag av Bedriftsforbundet har utført analysen som er en gjennomgang av reviderte tall frigitt av Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

Dobbel så stor lønnsøkning blant offentlige ledere
Hovedkonklusjonene er at mens toppledere i offentlig sektor har økt lønnen med cirka 17 prosent i perioden 2009-2011, har ledere i private bedrifter kun økt lønnen med cirka ni prosent i samme periode.

I perioden 2008 til 2011 har ledere i offentlig sektor økt lønnen med 24,5 prosent sammenlignet med en lønnsvekst på 14,7 prosent for småbedriftslederne.

I tillegg viser tallene fra NyAnalyse at vanlige industrifunksjonærer tjener 70.000 kroner mer enn småbedriftslederne. Mens industrifunksjonærene har en årslånn på 604.000 kroner har småbedriftslederne 536.000 kroner. Lederne i industrivirksomheter tjener det dobbelte av småbedriftslederne (én million kroner versus 536.000 kroner).

- Lever i sin egen boble
Administrerende direktør Lars-Erik Sletner i Bedriftsforbundet er oppbragt.

- Ledere i offentlig sektor lever i sin egen boble, uten bakkekontakt, fjernt fra den virkeligheten som preger småbedriftseiere. Dette fremstår som en ren sløsing av fellesskapets midler, sier Sletner til Nettavisen NA24.

Han mener de offentlige lederne tjener for bra, med ett unntak.

- Jeg kan forstå at det offentlige må betale når de henter inn folk fra det private for å få tak i kompetanse de ikke har selv, sier Sletner. fra det private)"

Lønnsfest andre bare kan drømme om
Han mener tallene (se tabell nederst i artikkelen) viser at offentlig sektor bevilger seg generelle høye lønnstillegg som ikke har rot i virkeligheten

- Mottoet ser ut til å være; skaff deg jobb i byråkratiet – hold ut – og du får en lønns- og pensjonsfest andre bare kan drømme om. De ser ut til å ha glemt at veksten i sysselsettingen må komme i privat sektor i fremtiden, sier Sletner.

Ifølge Sletner viser tallene at små bedriftseiere setter tæring etter næring.

- Regjeringen rigget krisepakker for kommunene som skulle gå til offentlige bygg, samferdsel med mere, men fikk virkelig innbyggerne «value» for money? Vi påstår at en stor del forsvant inn i nye administrative statlige stillinger og dertil varig høyere lønn- og pensjonsuttellinger for det offentlige, sier Sletner.

Ikke veldig oppsiktsvekkende tall
Nærings- og handelsdepartementet har foreløpig ikke svart på Sletners kritikk overfor Nettavisen NA24, men sjeføkonom i LO Stein Reegård har følgende kommentar:

- En lønnsvekst på 17 prosent på tre år er ikke veldig avvikende fra gjennomsnittelig lønnsvekst, sier Reegård.

Han synes det er noe spesielt å dra inn utviklingen under finanskrisen.

- Den slår selvsagt lite ut i stat og kommune. Forøvrig synes jeg NyAnalyse burde ha studert tallene bredere og over en lengre tidsperiode for å sjekke sammensetningseffekter, sier Reegård.

Kommentarer til denne saken